วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

โปสเตอร์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ๖๙
'รงค์ วงษ์สวรรค์ ๖๙ 

วันที่ 19-30 พฤษภาคม พ.ศ.2544
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น