วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

Collection : นักเลงโกเมน


๐ พิมพ์ครั้งแรก สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2516-2518

๐ พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ.2546


๐ พิมพ์ครั้งแรกเป็นการรวมเล่มขณะที่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ยังเขียนเรื่องนี้ต่อเนื่องอยู่ใน นิตยสารจักรวาลรายสัปดาห์ ใช้เวลาถึง 3 ปี จึงจบครบถ้วนในเล่มสาม

๐ เหตุนี้จึงเกิดข้อผิดพลาดเมื่อปกของ นักเลงโกเมน เล่มสอง มีคำว่า จบบริบูรณ์ เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเล่มจบ

๐ ในหน้าข้อมูลการพิมพ์ของฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ไม่ได้ระบุ พ.ศ.ของการพิมพ์ครั้งแรก

๐ อย่างไรก็ตาม ในฉบับพิมพ์ครั้งแรกได้แจ้งปีที่พิมพ์ไว้ตรงส่วนผู้พิมพ์ผู้โฆษณาชวนให้สับสนอยู่ โดย เล่มหนึ่งระบุ สิงหาคม 2516 เล่มสอง มีนาคม 2518 เล่มสาม ธันวาคม 2517

นักเลงโกเมน เล่มสาม ฉบับพิมพ์ครั้งแรก หนากว่าเล่มหนึ่งและเล่มสองกว่าเท่าตัว 

๐ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แบ่งเป็น 3 เล่มเช่นเดิม แต่แบ่งเนื้อหาจากเล่มสามเดิมมาไว้ในเล่มสอง 19 บท

นักเลงโกเมน เล่มสอง ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ระบุชื่อตอนไว้ในเล่มว่า นักเลงโกเมน ตอน บนรอยยิ้มแห่งความตาย ขณะที่ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ไม่มีชื่อตอน

๐ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อหาทุกบทมีชื่อกำกับ ต่างจากพิมพ์ครั้งแรกที่มีแต่เลขที่บท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น