วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รวมคอลัมน์ # 3 : คอลัมน์ตัวเลข (1)คอลัมน์ ๐๐.๐๐ น.
นิตยสาร ฟ้าเมืองไทย
ปลายสิงหาคม 2512 - ต้นมีนาคม 2514

*รวมเล่ม ๐๐.๐๐ น.คอลัมน์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ๒๕๑๘
นิตยสาร ฟ้าเมืองไทย
ช่วงปี 2518 - 2519

*รวมเล่ม จากโคนต้นไม้ริมคลอง+ถึงป่าคอนกรีท
*รวมเล่ม ปักกิ่ง-กรุงเทพฯคอลัมน์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ '28
นิตยสาร ฟ้าเมืองทอง
พ.ศ.2528คอลัมน์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ๑๖.๐๐ น.
นิตยสาร บานไม่รู้โรย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2531

*ลงฉบับเดียว เป็นฉบับอำลาของบานไม่รู้โรย
เนื้อหารวมอยู่ใน นินทานายกรัฐมนตรี