วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

เรื่องสั้น : แจ้ง ใบตอง ผู้ยิ่งยงแห่งสวนกล้วย
บทหนึ่งใน เสเพลบอยชาวไร่ ที่ถูกหยิบยกมาตีพิมพ์เสมือนเป็นเรื่องสั้นบ่อยครั้ง รวมทั้งเป็นเรื่องที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคัดเลือกเป็นเรื่องสั้นดีเด่นในวาระครบรอบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย

ประวัติการพิมพ์ (เท่าที่มีข้อมูล เฉพาะตีพิมพ์เป็นเรื่องสั้น)

- ยิ้มลงพุง (สนพ.หนอน, 2525)
- นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่น วาระครบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2528 / 2529 / 2532)
- ฆาตกร รวมเรื่องสั้นยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด 2552 (อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552)
- ขวัญเรือน (ปักษ์หลัง เมษายน 2552)