วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรื่องสั้นของ แค โพธาราม (นามปากกาที่ถูกลืม)

โพธาราม คือสถานที่ที่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ใช้ชีวิตวัยเด็กนานหลายปี ก่อนจะเข้าเมืองหลวงเมื่ออายุราว 10 ขวบ

โพธาราม จึงได้มาเป็นสร้อยท้ายต่างนามสกุลให้กับนามปากกาหนึ่งของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์

แค โพธาราม

เป็นนามปากกาในยุคต้นซึ่งเราไม่อาจยืนยันว่า 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เริ่มใช้นามปากกานี้เมื่อใด และพักวางนามนี้เป็นครั้งสุดท้ายบนหน้ากระดาษของ พ.ศ.ไหน อย่างน้อยนามนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือว่าด้วยนามแฝง-นามปากกานักเขียนของ ผศ.วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ และเรามีเรื่องสั้นที่ใช้นามปากกานี้เรื่องหนึ่ง ชื่อ นายร้อยโทกับเมียเสนาธิการ ตีพิมพ์ใน ชาวกรุง ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502

ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น เหนี่ยวกิ่งดิน รวมอยู่ในหนังสือ เถ้าอารมณ์