วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นิราศดิบ พิมพ์ครั้งที่ 2
[คำนำ]


"ศีล ๓ ข้อที่เขายึดถือในการเรียนรู้ชีวิต คือผู้หญิง ดนตรี และเหล้า"

เรื่องเล่าจาก แซน แฟรนซิสโก ในรูปแบบ semi-fiction article ชั้นเชิงอันเป็นทางถนัดของ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์

นี่คืองานในวัยหนุ่มที่เขียนวาดความหนุ่มได้อย่างมีสีสัน ครบรส และเร่าร้อน

บุญและบาป ความดีและความเลว ความฟุ้งเฟ้อและความสงบเรียบง่าย เป็นประเด็นหลักที่เขาครุ่นคิด ท้าทาย และสอดแทรกไว้ตลอดเวลา ไม่ว่าพบปะสนทนากับใคร ไม่ว่าในโบสถ์หรือในบาร์

คล้ายเป็นช่วงที่เขาถกเถียงและไถ่ถามตัวเองอย่างเข้มข้น ถามและพยายามค้นคิดหาความจริงของชีวิต

จุดเด่นคือเขาไม่ได้ลอกคัมภีร์มาเขียน ไม่ได้มีเจตนาที่จะขึ้นธรรมาสน์เทศนา

เขาโยนชีวิตลงไปลุย และบันทึกทุกประสบการณ์มาบอกเล่า

เล่าด้วยสำนวนของเพื่อนสนิทที่บรรจงรินเหล้าใส่แก้ว แล้วนั่งคุยกัน

ผลงานชุดนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2511 โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

น่าเสียดายที่เราไม่สามารถสืบค้นได้ว่าช่างฝีมือคนใดเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพปก

อย่างไรก็ดี ลักษวงษ์ ประกิตภูพิสุทธิ์ ได้นำภาพนั้นมาดัดแปลงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์ครั้งใหม่ ด้วยสำนึกในความงาม และความดิบของมัน


สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์