วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

รวมคอลัมน์ # 7 : ควันบุหรี่ & พิมพ์ดีดคอลัมน์ ควันบุหรี่หลังแท่นพิมพ์ดีด
นิตยสาร ไทยโทรทัศน์
พ.ศ.2509
คอลัมน์ ควันบุหรี่หลังแป้นพิมพ์ดีด
นิตยสาร ชาวกรุง
ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2516 - กรกฎาคม พ.ศ.2517
คอลัมน์ ควันบุหรี่หลังแป้นพิมพ์ดีด
นิตยสาร ฟ้าเมืองทอง
ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ เมษายน พ.ศ.2519 - ฉบับที่ 42 กันยายน พ.ศ.2522 

*ส่วนหนึ่งรวมเล่ม แอลกอฮอลิเดย์