วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แฟ้มภาพ # 2 : เถ้าแก่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) เป็นเถ้าแก่ให้ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ วันสู่ขอ ประคองกูล

จาก ถนนหนังสือ ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2527

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554