วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อ่าน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (1) : คอลัมน์/บทความ/รายงาน (update 27-11-58)
นักเขียนอารมณ์ละเมียด 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้อง, ปีที่ 1 ฉบับพิเศษที่ 13, 2 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2515

สร้างบรรยากาศด้วยแมกไม้
บ้านและสวน'25 (บ้านและสวนฉบับพิเศษ) ประจำปี 2525

ห้องทำงาน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)
คอลัมน์ห้องทำงาน, สีสัน, ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มกราคม 2531 [อ่าน]

'รงค์ วงษ์สวรรค์ ในแคลิฟอร์เนียเหนือ / บรรพต วีระสัย
หนอนหนังสือ, มิถุนายน 2531 [อ่านบางส่วน]

วันนี้ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กินข้าวกับอะไร / พลุ้ย จุมโพ่
คอลัมน์กินอยู่หลับนอน, ฟ้า, ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2532

ปีเสยียวของพี่ปุ๊ 
คอลัมน์นอกประเด็น, มติชนรายวัน 20 พฤษภาคม 2535

บันทึกจากก้นครัวของบ้านโคนต้นไม้ริมคลอง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สมรม สทิงพระ
WRITER, ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ตุลาคม 2536

ก้มเก็บชีวิตจากงานเขียนของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สมรม สทิงพระ
WRITER, ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 กันยายน-ตุลาคม 2538

ก้มเก็บชีวิตจากงานเขียนของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สมรม สทิงพระ
WRITER, ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 มกราคม 2539

ด้วยหัวใจรักแด่พี่ปุ๊ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สุมิตรา จันทร์เงา
คอลัมน์บรรณาธิการบริหารพูด ด้วยรักและนับถือ, ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2539

ฉลอง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เมื่อ 28 ปีก่อนโน้น / อาจินต์ ปัญจพรรค์
คอลัมน์วาบความคิด, มติชนสุดสัปดาห์, มิถุนายน 2539 [อ่าน]ความรัก น้ำใจ น้ำมิตร ในมหกรรมชีวิต 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สุมิตรา จันทร์เงา
คอลัมน์บรรณาธิการพูด ด้วยรักและนับถือ, ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2539

Turn on, Tune in, Drop out ! 'รงค์ วงษ์สวรรค์ สำเริง เสียงเพรียกจากโป่งแยง เมื่อขลุ่ยกลับไปหากอไผ่ / สุมิตรา จันทร์เงา
ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2539

งาน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ สำเริง / อรสม สุทธิสาคร
สารคดี, ปีที่ 12 ฉบับที่ 136 มิถุนายน 2539

64 ปี มีครั้งเดียว 'รงค์ วงษ์สวรรค์ สำเริง
ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2539

รายงานคอนเสิร์ต 'รงค์ วงษ์สวรรค์ สำเริง
บันเทิงคดี, ปีที่ 8 ฉบับที่ 72 กรกฎาคม 2539

ปกหนังสือของศิลปินแห่งชาติ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / พนพนม วันสิงขร
คอลัมน์เปลือกอักขระผล, ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2539

'สวนทูนอิน' ปลายพู่กันสีน้ำ ผลงานของศิลปินหนุ่ม สุวัฒน์ อาวุธ
Hi-Class, ปีที่ 13 ฉบับที่ 152 ธันวาคม 2539

'รงค์ วงษ์สวรรค์ นักสร้างหรือทำลายภาษา / สัจภูมิ ละออ
คอลัมน์คนหนังสือ, จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2540

เยี่ยมบ้านกลางหุบเขาของนักเขียนผู้ยิ่งยง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ประทุมรัตน์ อิ่มคำ
Life & Home, ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 สิงหาคม 2541

อนุสาวรีย์คึกฤทธิ์ 'ผมสร้างเย้ยหยันเศรษฐี' / เอื้ออารี
จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่ 12 ฉบับที่ 3797 วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542

เยือนทูนอินหลังวันข่าวร้ายข่าวลือ / น้องใหม่ ลูกนายายอาม
ผู้จัดการรายวัน, วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 มกราคม 2543 [อ่าน]หนุ่มวัย 70 ปี ที่ชื่อ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับปณิธานเช็ดแว่น 'อาจารย์หม่อม'
อาทิตย์ทอดวง ผู้จัดการรายวัน, วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2545 [อ่าน]

อินทรีอมตะ
GM, ปีที่ 17 ฉบับที่ 265 สิงหาคม 2545

เยือนรังพญาอินทรี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ศิริรัตน์ ศรทัตต์
Life and Home, ปีที่ 9 ฉบับที่ 94 ตุลาคม 2545

...(ไม่มีชื่อเรื่อง)... / ะเด
คอลัมน์ main course, a day, ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 มกราคม 2547

เสวนาปริทรรศน์ 'พรมแดนแห่งความรู้' กับ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ภู เชียงดาว
จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่ 17 ฉบับที่ 5638 วันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547

"ทุศีลเล็กๆ น้อยๆ คือเสน่ห์" วลีเด็ดของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / เพ็ญ ภัคตะ
คอลัมน์โศลก สุนทรีย์ เมธี ชีวทัศน์, Hi-Class, ปีที่ 21 ฉบับที่ 230 มีนาคม-เมษายน 2547

'รงค์ วงษ์สวรรค์ แนะนำ "ใต้ถุนป่าคอนกรีท" พิมพ์ครั้งแรกหมื่นเล่ม / อาจินต์ ปัญจพรรค์
คอลัมน์กดเก็บ, จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, 11 เมษายน 2547

ปรัชแยงแห่งรักและใคร่ในหนังสือของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / บรรจบ สันติเสรี
PENTHOUSE, Vol.9 No.11 เมษายน 2547

'รงค์ วงษ์สวรรค์ Old Journalist Never Die / กรรณิกา เพชรแก้ว
มติชนรายวัน, 1 ธันวาคม 2547

'พรานบูรพ์' สนทนากับ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์
คอลัมน์กดเก็บ, จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่ 18 ฉบับที่ 6121 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2548

เยี่ยมบ้าน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ที่โป่งแยงแอ่งดอย
all magazine, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2550

สุมาลี / ศรีดาวเรือง
ฅ.คน, ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 (21), กรกฎาคม 2550

'ความทรงจำ' และเวลาอีก 5 ปี ของ 'พญาอินทรี' 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / เครือน้ำว้า
ขวัญเรือน, ปีที่ 39 ฉบับที่ 863 ปักษ์แรก พฤศจิกายน 2550

2 เล่มของ อาว์ 'รงค์ (เสเพลบอยชาวไร่+ผู้มียี่เกในหัวใจ) / มนูญ ทองนพรัตน์
คอลัมน์พิมพ์ครั้งที่ 1, a day ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 พฤษภาคม 2551'รงค์ วงษ์สวรรค์ กลับจากป่าคอนกรีต
มติชนรายวัน, ปีที่ 32 ฉบับที่ 11330 วันที่ 18 มีนาคม 2552 

ลดธง ลงครึ่งเสา คารวะ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ อมตะ แห่ง ศิลปะ
คอลัมน์วิภาคแห่งวิพากษ์, มติชนรายวัน, ปีที่ 32 ฉบับที่ 11332 วันที่ 20 มีนาคม 2552 

หรีดอักษราแห่งรักและอาลัย แด่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ พ่อมดแห่งภาษากวีมาดวิไลจากบ้านสวนทูนอิน / ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1492, 20-25 มีนาคม 2552

แด่พญาอินทรี / ขุนทอง อสุนี
มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1493, 27 มีนาคม-2 เมษายน 2552

อินทรีลับฟ้า / ณรงค์ จันทร์เรือง
คอลัมน์มิตรน้ำหมึก, มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1493, 27 มีนาคม-2 เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์
คอลัมน์วาบความคิด, มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1493, 27 มีนาคม-2 เมษายน 2552

ภาพยนตร์ในงานเขียนของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ / พล พะยาบ 
คอลัมน์อาทิตย์เธียเตอร์, มติชนรายวัน, 22 มีนาคม 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์-นักเขียนผู้รักต้นไม้ / ไพบูลย์ แพงเงิน
เทคโนโลยีชาวบ้าน, ปีที่ 21 ฉบับที่ 453 วันที่ 15 เมษายน 2552 

...(ไม่มีชื่อเรื่อง)... / อธิคม คุณาวุฒิ
คอลัมน์ editor's way, way, ฉบับที่ 24 เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) / วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
way, ฉบับที่ 24 เมษายน 2552

พยุง ตระวัน ร้องไห้ / วาด รวี
way, ฉบับที่ 24 เมษายน 2552

รำพึงลำพัง (หลังสมัยใหม่) ถึง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ปราบดา หยุ่น
way, ฉบับที่ 24 เมษายน 2552ไปดูใจครั้งสุดท้ายของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ / สุภี ปสุตนาวิน
ต่วย'ตูน, ปีที่ 38 เล่มที่ 16 ปักษ์หลัง เมษายน 2552

คารวะพญาอินทรี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สุริยฉัตร แก้วทอง
อักษรสาร, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เมษายน 2552

ใน 100 ปี มี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ คนเดียว / อาจินต์ ปัญจพรรค์
อักษรสาร, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ WAS HERE (HA-HA) / วชิรา
คอลัมน์ โพรง, HIP, vol.05 no.54 เมษายน 2552

มาช่วยกันตกแต่งป่า / ชลธิดา
คอลัมน์ Essay, HIP, vol.05 no.54 เมษายน 2552

...(ไม่มีชื่อเรื่อง)... / ทรงกลด บางยี่ขัน
คอลัมน์ wake up!, a day, ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 เมษายน 2552

ไว้อาลัย อาว์ 'รงค์ / มนูญ ทองนพรัตน์
คอลัมน์พิมพ์ครั้งที่ 1, a day, ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 เมษายน 2552

ยังมีคนอื่นอีกมาก แต่ไม่มีใครเหมือน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / นายกลม
ขวัญเรือน, ฉบับที่ 898 ปักษ์หลัง เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ (ปิด) ฉากชีวิตพญาอินทรีแห่งสวนทูนอิน / โป่งข่าม
คอลัมน์ A5/16 หน้ายก, ขวัญเรือน, ฉบับที่ 898 ปักษ์หลัง เมษายน 2552

สวนทูนอิน สวนบนดินรักแดดของพญาอินทรี 'รงค์ วงษ์สวรรค์
HOME & DECOR vol.21 no.251 เมษายน 2552ชาย ในวงเล็บ - หนุ่ม 77/28 / กลศ บุญทวี
ฅ.คน, ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เมษายน 2552

ดงดอกเลา - เงาแดด - และปีกนกสีสวย / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ
คอลัมน์ของฝากนัก(อยาก)เขียน, ฅ.คน, ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ : ไม่มีคำว่าลาก่อน / จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
สีสัน, ปีที่ 20 ฉบับที่ 9, 2552

คิดแบบบุปผาชน
all magazine, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2552

แมวของพญาอินทรี
Cat magazine, พฤษภาคม-มิถุนายน 2552

จดหมายถึงมาดามวารินชำราบ / โดม วุฒิชัย
คอลัมน์ริมรั้วหัวใจ, ขวัญเรือน, ฉบับที่ 899 ปักษ์แรก พฤษภาคม 2552

พญาอินทรีแห่งวงวรรณกรรม ผู้เกิดก่อแรงบันดาลใจแก่นักเขียนใหม่ / โมน สวัสดิ์ศรี
ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 30 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ อินทรีสวนอักษร ติดปีกสู่สวรรค์
ปากไก่, 5 พฤษภาคม 2552

'ใต้สะดือ-' และความเป็นมนุษย์ของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์
มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1501 วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2552 

บนถนนนักเขียน / ณรงค์ จันทร์เรือง
คอลัมน์มิตรน้ำหมึก, มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1501 วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2552If You're Going to San Francisco (Be Sure to Wear Some Marijuana in Your Hair) 
B.A.D, ฉบับที่ 22/2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ ในเงาเวลาของเสเพลบอยชาวไร่ / อาทิตย์ ศรีจันทร์
Freeform Booklet 01, พฤศจิกายน 2552

บางเรื่องเล่าในเงาเวลาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Openbooks Review, No.1 summer 2009

IN THE MEMORY OF 'RONG WONG-SAVUN ผู้มี "นารี" ในหัวใจ / บรรจบ สันติเสรี
PENTHOUSE, Vol.16 No.8 มกราคม 2553

อำลาพญาอินทรี / ณรงค์ จันทร์เรือง
คอลัมน์มิตรน้ำหมึก, มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1535, 15-21 มกราคม 2553

แอ่วอีสาน ล่องใต้ ไปกับภาพถ่าย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / วรพจน์ พันธุ์พงศ์
Openbooks Review, No.2 winter 2009 - summer 2010

ทูนอิน : ผืนดินของพืชพรรณ ถิ่นสถานอาหารเมนูบ้านท้ายวัง
ฅ.คน, ฉบับที่ 71 กันยายน 2554

in memories of...'รงค์ วงษ์สวรรค์
คอลัมน์ Icon of Style, GM, ปีที่ 26 ฉบับที่ 401 ธันวาคม 2554 

'รงค์ วงษ์สวรรค์ 3 ปีแห่งความคิดถึง กับเรื่องราวที่สวนอักษร / ปารัณ เจียมจิตต์ตรง
คอลัมน์ Unexpected, แพรว ปีที่ 33 ฉบับที่ 780 25 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่เคยจากไป / พล พะยาบ
คอลัมน์ Rear Window, mars, เมษายน 2555

80 ปี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ โรแมนติกของป่าไม่เคยจาง / กรรณิกา เพชรแก้ว
WRITER, ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2555

'รงค์ วงษ์สวรรค์ กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพ
คอลัมน์ลายมือ, WRITER, ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 มกราคม 255682 ปี กับ 28 เรื่องของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ 
WRITER, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 พฤษภาคม 2556

หนังสืองานศพ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ 
คอลัมน์เบื้องหลังหนังสือ, WRITER, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 พฤษภาคม 2556

ใต้ถุนป่าคอนกรีต-'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สนานจิตต์ บางสพาน
คอลัมน์โลกมายา, สยามดารา, วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556

จาก ''ใต้ถุนป่าคอนกรีต'' ถึง ''สวนทูนอิน'' 2 / สนานจิตต์ บางสพาน
คอลัมน์โลกมายา, สยามดารา, วันที่ 24 สิงหาคม 2556

'รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีย์แห่งสวนอักษร / ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
วารสารวัฒนธรรม, ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556

คิดถึง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / วรพจน์ พันธุ์พงศ์
คอลัมน์ถนนสายหนึ่ง, GM, ปีที่ 27 ฉบับที่ 423 ตุลาคม 2556

THE SIAMESE GENTLEMAN / นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
ELLE MEN THAILAND, สิงหาคม 2557

บ่วงร้อยจิ้งหรีด / กิเลน ประลองเชิง
คอลัมน์ชักธงรบ, ไทยรัฐ, วันที่ 30 กันยายน 2557

กลอนประตูครัว / กิเลน ประลองเชิง
คอลัมน์ชักธงรบ, ไทยรัฐ, วันที่ 1 ตุลาคม 2557
**ช่วยกันเพิ่มเติมได้ครับ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อการค้นคว้าอ้างอิง บล็อกพญาอินทรีเป็นเพียงผู้รวบรวม


วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รวมคอลัมน์ # 6 : จาก 'ลลนา' ถึง 'กรวิก'
คอลัมน์ เมนูบ้านท้ายวัง
นิตยสาร ลลนา
ราว พ.ศ.2527 - 2534

*รวมเล่ม เมนูบ้านท้ายวัง และ เงาของเวลาคอลัมน์ ลมบาดหิน
นิตยสาร ลลนา
ราว พ.ศ.2534 - 2537

*ส่วนหนึ่งใน ลมบาดหินคอลัมน์ EATING OUT in เชียงใหม่(ใหม่)
นิตยสาร ลลนา
ราว พ.ศ.2537 - 2538

*ส่วนหนึ่งใน กินหอมตอมม่วน และ ลาภปาก
คอลัมน์ โภชนารมย์
นิตยสาร กรวิก
เริ่มฉบับปฐมฤกษ์ เมษายน พ.ศ.2538

*ส่วนหนึ่งใน กินหอมตอมม่วนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รวมคอลัมน์ # 5 : คอลัมน์ตัวเลข (2)
คอลัมน์ ปฏิทินสวาสดิ์ 2524
คอลัมน์ ปฏิทินสวาสดิ์ 2525
นิตยสาร หนุ่มสาว
ฉบับที่ 49 พฤษภาคม พ.ศ.2524 - ฉบับที่ 58 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525
คอลัมน์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ 360 องศา
นิตยสาร ฟ้า รายเดือน
เริ่มฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 (ฉบับที่ 1 ยังไม่ใช้ชื่อคอลัมน์)

*สิ้นสุดฉบับที่ 6 หรือ 7 ยังไม่แน่ใจข้อมูลวันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

เรื่องสั้น : แจ้ง ใบตอง ผู้ยิ่งยงแห่งสวนกล้วย
บทหนึ่งใน เสเพลบอยชาวไร่ ที่ถูกหยิบยกมาตีพิมพ์เสมือนเป็นเรื่องสั้นบ่อยครั้ง รวมทั้งเป็นเรื่องที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคัดเลือกเป็นเรื่องสั้นดีเด่นในวาระครบรอบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย

ประวัติการพิมพ์ (เท่าที่มีข้อมูล เฉพาะตีพิมพ์เป็นเรื่องสั้น)

- ยิ้มลงพุง (สนพ.หนอน, 2525)
- นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่น วาระครบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2528 / 2529 / 2532)
- ฆาตกร รวมเรื่องสั้นยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด 2552 (อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552)
- ขวัญเรือน (ปักษ์หลัง เมษายน 2552)


วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

จาก 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ถึงนักเขียนหนุ่มคัดจาก จาก 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ถึงนักเขียนหนุ่ม
โดย มาลี วรรณศิลป์
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์, 8-14 สิงหาคม 2542"ขณะนี้มันทำท่าว่าอารมณ์ขันบนถนนหนังสือจะน้อยลงไป.."

"อันที่จริงผมเขียนเรื่องหนักนะ แต่พยายามเอาอารมณ์ขันมาสอดใส่ ถือคติว่าทำเรื่องยากให้ง่าย ทำหนักให้เบา"

"เรื่องสั้นหรือนวนิยายมีหลายแบบหลายลักษณะที่จะรับใช้สังคม ประชาชนก็ยังมึนงงเหมือนเดินอยู่ในเงามืด นักเขียนควรที่จะช่วยจุดเทียนสักเล่ม ให้คนมีแสงสว่าง ให้คนคลายอึดอัด"

"นักเขียนต้องยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับประชาชน แต่ไม่ใช่ยืนหน้าบึ้ง ต้องยืนแบบให้กำลังใจกัน โอบไหล่ประคับประคองกันไป"

"ศัตรูของเราเปลี่ยนหน้า นักเขียนอย่าไปสับสน เราต้องพยายามจับศัตรูให้ได้ และพยายามเปลี่ยนหน้าไพ่สู้กับมัน อย่ามัวนั่งค่อนขอดตัวเองว่าเรายังเด็ก เราสับสน อย่าไปคิดอย่างนั้น.."

"เมื่อใครค้นพบแนวทางของตัวเอง เราจะดีใจมาก และภาวนาขอให้ไปถึงปลายทาง"

"การพบตัวเองไม่ง่าย เช่นเดียวกับพบศัตรูก็ไม่ง่าย"
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เรื่องสั้น : มาดามเถาวัลย์
นางเดินทางมาถึง ลากูน วิล.
วันจันทร์ที่ 5 เดือน 5 บ้านเลขที่ 5/55 เวลา 15.05 น.
เบิกแพรคลุมป้ายตามฤกษ์พระจันทร์เสวยทองหยิบฝอยทอง
เวลาไม่นานนางกลายเป็นความรักนับถือในตำบลของเรา...


ประวัติการพิมพ์

- มติชนสุดสัปดาห์ (มิถุนายน 2540)
- ฝนเหล็ก - ไฟปืน '๓๕ (2546)


เรื่องสั้น : การกลับมาของไอ้ผอมกับไอ้ดำ
มันสองคนออกจากบ้าน
พร้อมกับอาวุธและอุปกรณ์ครบครัน
เพื่อทำสงครามกับความหิว
และ-ตามอุดมการณ์ของมัน...


ประวัติการพิมพ์

- ฟ้าเมืองไทย (เมษายน 2517)
- 23 เรื่องสั้น (2518)
- แกงส้มผักบุ้ง 22.00 น. และหลายเรื่องสั้นของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) (2521)
- ใกล้หมอ ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2522)
- สามเหลี่ยมในวงกลม (2529)

ขุดรากอารมณ์ภาษา 'รงค์ วงษ์สวรรค์คัดจาก ขุดรากอารมณ์ภาษา 'รงค์ วงษ์สวรรค์ นักเขียนใหญ่ไฟยังแรง
โดย สัจภูมิ ละออ
มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 683, 24 กันยายน 2536


"เราเขียนหนังสือด้วยความรู้สึก เรารู้สึกอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น

"จะทำอย่างไรถึงอธิบายความในใจของตัวเองให้ผู้อ่านเข้าใจหรือเห็นภาพชัดเจน ก็ลองทำไปเรื่อยๆ บากบั่นอยู่นาน.."

"อ่านมามากๆ ก็มีความรู้สึกว่า เอ้..ทำไมต้องเขียนเหมือนคนนั้นคนนี้เขา ก็คิดมาเรื่อยๆ มันก็ออกมาเอง ไม่ได้มานั่งปั้นคำนั้นคำนี้ไม่เคยหรอก เป็นความสัตย์จริง คือบางคนว่ามานั่งคิดประดิษฐ์ไม่ใช่น่ะ"

"เรื่องภาษาเป็นเรื่องที่เถียงกันไม่จบ เพราะแต่ละคนต่างถือว่าตัวเองมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของภาษา ทุกคนก็อยากใช้ภาษาของตัวเองให้เป็นที่เข้าใจมากที่สุด ใช้เพื่อศิลปะหรือประโยชน์อะไรก็ตาม"

"คือตัวเราจริงๆ กับที่คนอื่นมองมาจากข้างนอกนี่คล้ายๆ ว่าจะเป็นคนละคนนะ คนภายนอกมองเราเป็นคนเหลวไหล เป็นคนไร้สาระ ใช้ชีวิตแบบนกขมิ้นอะไรทำนองนั้น หรือไม่ก็บาร์ฟลาย แมงบาร์ อย่างที่เราเขียนถึงเสมอๆ ทีนี้ชีวิตการทำงานของเราไม่ใช่อย่างนั้น"

"เราเป็นคนเก็บข้อมูล มีแฟ้มเอกสาร มีอะไรมากมายในการทำงานโดยเฉพาะการเขียนหนังสือเป็นอาชีพเลยเนี่ย มันต้องประกอบไปด้วยอะไรมากมายเหลือเกิน จะต้องมีคลิปปิ้งจากหนังสือพิมพ์ จะต้องมีภาพถ่ายเก็บไว้ในแฟ้ม สำหรับไว้ทบทวนความทรงจำ เรามีแถบบันทึกไว้บันทึกเสียงคนที่เราอยากจะพูดด้วย"

"ในยุคหลายๆ ปีก่อนโน้นมันไม่มีแถบบันทึกเสียง ต้องใช้จดเอา แอบฟังเขาพูดอะไรก็คอยจดๆ เอาไว้ เพราะคิดว่านั่นเป็นวิธีทำงานที่ดีที่สุด"

"การคิดต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง แต่ความจริงน่ะเขียนไม่ได้ทั้งหมดหรอก มันก็ต้องมากลั่นกรอง.... นี่แหละ ศิลปะของการเขียน มันอยู่ตรงนี้"

"เราเป็นคนเกลียดคำว่าระบบนะ เราไม่ชอบได้ยินเลยในชีวิต แต่เราก็จำเป็นที่จะต้องมีอะไรที่คล้ายๆ กับระบบเหมือนกัน จะต้องมีเวลา จะต้องมีวันที่ วันไหนจะทำอะไรต้องตั้งใจไว้ เราเป็นนักเขียนอาชีพ ไม่ใช่นึกจะเขียนอะไรก็เขียนเอา อย่างนั้นไม่ใช่ อย่างนั้นต้องเป็นนักเขียนสมัครเล่น"

"นักเขียนอาชีพต้องทำตามเงื่อนไข มีอะไรผูกพันอยู่กับบรรณาธิการ อยู่กับผู้อ่าน มันก็ต้องกำหนดสิว่าวันหนึ่งจะทำอะไร แต่บอกได้จริงๆ เลยว่า ตัวเองนี่ไม่ได้คิดเรื่องอะไรนอกจากคิดเรื่องการเขียนหนังสือ"

"บอกรุ่นน้องเสมอว่าต้องทำงานหนัก เราจะต้องตั้งใจทำจริงๆ หลังเขียนแล้วต้องอ่านทบทวนให้ดีก่อนส่งบรรณาธิการ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ด้วยความเต็มใจที่จะทำออกมา เมื่อเขียนออกมาอ่านดูบอกตัวเองว่าใช่แล้ว อย่างนี้ละมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะสำรวจตัวเอง"
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

สนิมสร้อย : ตำนานโสเภณีที่ยังไม่ขึ้นสนิม


บทวิจารณ์โดย คมนัยน์ ตุลจิตติ

จาก ถนนหนังสือ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2529


(ขยายภาพเพื่ออ่านโดยเปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

เปิดกรุนามปากกาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์


หมายเหตุ

- เฉพาะนามปากกาที่ยืนยันได้แล้ว ทั้งนามปากกาที่ใช้ประจำและนามปากกาที่ใช้ไม่กี่ครั้ง

- ยังมีนามปากกาที่รอการค้นพบและยืนยันอยู่ ซึ่งจะเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ต่อไป

๐ 'รงค์ วงษ์สวรรค์
........[เป็นนามปากกาหลัก]

๐ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)
........[เป็นนามปากกาหลักช่วงหนึ่ง]

๐ เพรา บรรโลม
........[เขียนเรื่องสั้น บทความ ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และ ชาวกรุง]

๐ แค โพธาราม
........[เขียนเรื่องสั้นใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และ ชาวกรุง]

๐ แค
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ ปรูป บางกอก
........[เขียนเรื่องสั้น บทความ ใน ชาวกรุง]

๐ เปรมัน
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ โนรี
........[เขียนคอลัมน์ "ถนนหนังสือ" ใน ชาวกรุง]

๐ ลำพู
........[เขียนคอลัมน์ "รำพึงรำพัน" ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์]

๐ ท.ส.
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ โฉน ไพรำ
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ ดำ เกสร
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง เขียนเรื่องหรรษาคดี (เกี่ยวกับเหล้าและความเมา) ในนิตยสาร หนุ่ม '74 และ หนุ่ม]

๐ แมงบาร์
........[เขียนเรื่องหรรษาคดีในนิตยสาร คุณ]

๐ ดอกพุดซา
........[เขียนข่าวสังคมใน BR]

๐ ชมไช. วิเลป
........[เขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะ-ศิลปินในหนังสือ เฟื่องนคร] *

๐ ช้อย โพธาราม
........[เขียนเรื่องชวนหวัว]

๐ หยิบ
........[เขียนสารคดีต่างประเทศใน ชาวกรุง]


* ช่วงท้ายของเฟื่องนครปรากฏนามปากกานี้เขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะ-ศิลปินเช่นเคย แต่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ไม่ได้เป็นผู้เขียน


วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

หนังสือที่มีคำนำโดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (update 14-05-59)


หมายเหตุ

- คำนำ ในที่นี้รวมทั้งหมดที่เป็น คำนำ คำนิยม บทกล่าวนำ บทกล่าวตาม ทั้งข้อเขียนเก่าหรือเขียนขึ้นใหมที่ถูกนำมาประกอบในเล่ม เพื่อส่งเสริมเนื้อหาหลักของหนังสือหรือผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นๆ

- บรรทัดแรกเป็น ชื่อหนังสือ / ผู้เขียน-ผู้แปล หรือเจ้าของหนังสือ / สำนักพิมพ์และปีที่พิมพ์ บรรทัดต่อมาเป็น ชื่องานเขียน โดยอ้างอิงฉบับที่ตีพิมพ์คำนำโดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ไว้ครั้งแรก

- หัวข้อนี้อยู่ในสถานะอัพเดทได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

- บล็อกพญาอินทรียินดีรับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากทุกท่าน ผ่านทาง comment ด้านล่าง ทางอี-เมล pyainsee@yahoo.com หรือทาง เพจพญาอินทรี

หนังสือ : เถ้าชีวิต / โดม แดนไทย / ผดุงศึกษา 2505
ชื่องานเขียน : ความจริงอย่างร้ายกาจใน "เถ้าชีวิต"

หนังสือ : เฒ่าเสเพล / มนัส จรรยงค์ / ประพันธ์สาส์น 2509
ชื่องานเขียน : สนทนากับผู้เขียน

หนังสือ : ข้าพเจ้าเป็นบ้าไป ๓๖ ชั่วโมง / มนัส จรรยงค์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2512
ชื่องานเขียน : จากร้านเหล้าริมถนน ถึง ผู้เป็นเทพบุตรแห่งสวนอักษร

หนังสือ : เดินดล โหนรถเมล์ / มนัส จรรยงค์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2512
ชื่องานเขียน : บัดนั้นของ มนัส จรรยงค์ 

หนังสือ : ชานหมากนอกกระโถน / ขรรค์ชัย บุนปาน / กรุงสยาม 2512
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ถึง สุจิตต์ วงษ์เทศ ขรรค์ชัย บุนปาน *

หนังสือ : ขุนเดช / สุจิตต์ วงษ์เทศ / กรุงสยาม 2512
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ถึง สุจิตต์ วงษ์เทศ ขรรค์ชัย บุนปาน *

หนังสือ : จากหน้า ๕ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ / คึกฤทธิ์ ปราโมช / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2512
ชื่องานเขียน : จากละแวกถนนเฟื่องนคร ถึง...ผู้อ่าน **

หนังสือ : กระดังงากลีบไหน / รยงค์ เวนุรักษ์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2513
ชื่องานเขียน : ไฟ - มะลิ - กระดังงา และ รยงค์ เวนุรักษ์ ที่รัก **

หนังสือ : น้ำใจไหลเชี่ยว / มน.เมธี / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2513
ชื่องานเขียน : ๒๓.๕๙ น. มน.เมธี อยู่ไหน? **

หนังสือ : ไม่หวานไม่เผ็ด / นพพร บุณยฤทธิ์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2513
ชื่องานเขียน : ไม่ว่าผู้อ่านนั่งอยู่ที่ไหน นพพร บุณยฤทธิ์ นั่งอยู่เบื้องนั้น **

หนังสือ : เบิ่งฟ้าแนมดิน / ศรีศักดิ์ นพรัตน์ และ สุวัฒน์ ศรีเชื้อ / แหล่งพิมพ์โคราช 2515
ชื่องานเขียน : ศรีศักดิ์ นพรัตน์ ค้นหาตัวเองในป่า และบนถนนเร่าร้อน แล้วไม่นานเขาเป็นนักเขียน

หนังสือ : ดึกเสียแล้ว / มนัส จรรยงค์ / แหล่งพิมพ์เรือใบ 2516
ชื่องานเขียน : และ-จากคำพูดของเขา ห้วงคิดถึง มนัส จรรยงค์

หนังสือ : กลีบนั้นและกลีบนี้บนแดงดอกงิ้ว / ประภัสสร เสวิกุล / ประภัสสร เสวิกุล 2517
ชื่องานเขียน : น่าเสียดายถ้าบนถนนสายนี้ไม่มีเขา!

หนังสือ : ความบ้ามาเยือน / สุรชัย จันทิมาธร / ศตวรรษ 2517
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) เขียนถึงเพื่อนหนุ่ม ***

หนังสือ : มาจากธุลีดิน / เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน / หนอน 2518
ชื่องานเขียน : คำทักทายบนถนนหนังสือหรือคำนำ

หนังสือ : เฉือนจนหมดหัวใจ / สุเทพ วงศ์กำแหง / ประพันธ์สาส์น 2520
ชื่องานเขียน : ค้นหาความเป็น สุเทพ วงศ์กำแหง?

หนังสือ : เปิบพิสดาร / แม่ช้อย นางรำ / การเวก 2521
ชื่องานเขียน : สวรรค์ในรูปาก แม่ช้อย นางรำ

หนังสือ : เพื่อนยาก / จอห์น สไตน์เบ็ค เขียน คันธา ศรีวิมล แปล / ดาวเรือง 2531
ชื่องานเขียน : พื้นอารมณ์เบื้องชรา ของ จอห์น สไตน์เบ็ค

หนังสือ : ปาปา เฮมิงเวย์ / เอ. อี. ฮอทชเนอร์ เขียน, ณรงค์ จันทร์เพ็ญ แปล / พิมพ์ครั้งที่ 3, สามัญชน 2536
ชื่องานเขียน : มาลีบนหลุมฝังศพ

หนังสือ : ดอกอะไรก็ไม่รู้? / สุรชัย จันทิมาธร / รูปจันทร์ 2543
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนถึง สุรชัย จันทิมาธร

หนังสือ : ฝ่าดงเท้าเข้าสภาสูง / เกษม ชัยสิทธิ์ / สยามรัฐ 2543
ชื่องานเขียน : รินไวน์อวยพร ฯท่านฯ เกษม ชัยสิทธิ์ นาฑีนี้

หนังสือ : เฮือนสุนทรี COOK BOOK / สุนทรี เวชานนท์ / ครัวบ้านและสวน 2544
ชื่องานเขียน : นะคะ -- คืนนี้พบกันบนฝั่งขวาของแม่น้ำปิง

หนังสือ : น้ำใส่กะโหลก / ปราบดา หยุ่น / สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์ 2545
ชื่องานเขียน : ปราบดา หยุ่น : ปลูกดอกไม้บนถนนปูน

หนังสือ : พอวา ชีวิตเธอเป็นบทกวีนิรันดร์ / คำ พอวา / มูลนิธิโกมลคีมทอง 2545
ชื่องานเขียน : แสงแดดร้องไห้

หนังสือ : ตามรอยฝัน... จรัล มโนเพ็ชร / อันยา โพธิวัฒน์ / มติชน 2546
ชื่องานเขียน : AH, SWEET MYSTERY OF LIFE

หนังสือ : Art Exhibition น้ำ-ฟ้า-ป่า-ภู / นิทรรศการภาพเขียนของ เอกชัย ลวดสูงเนิน และ นิคม อยู่อักษร / 2546
ชื่องานเขียน : ขอฝากความสวยของดอกไม้ถึงผู้อ่าน-นาฑีนี้  

หนังสือ : ไปมาเหมือมลมพัด / ฮวงซีเนี้ย / ฤดูร้อน 2546
ชื่องานเขียน : ยู่หลาน เชิงสะพาน เข็มขัดหยก

หนังสือ : ศิลปินและศิลปะ / ฉลอง พินิจสุวรรณ / ครูศิลปะ 2547
ชื่องานเขียน : เชิญอ่านผลงานของครูฉลองศรีเชียงราย ฉลอง พินิจสุวรรณ

หนังสือ : กลิ่นร่ำ คำหอม / ภักดิ์ รตนผล / บวรพริ้น 2547
ชื่องานเขียน : ฉะนี้ฉะนั้นฉันทานุมัติ ภักดิ์ สัมผัส รตนผล

หนังสือ : ธรรมชาติชีวิต / ศิริพงษ์ จันทน์หอม / สยามอินเตอร์บุ๊คส์ 2548
ชื่องานเขียน : หนังสือคือเพื่อนชีวิต จาก "'รงค์ วงษ์สวรรค์" ถึง "ศิริพงษ์ จันทน์หอม"

หนังสือ : My Generation บันทึกแห่งยุคสมัยและดนตรีที่เปลี่ยนแปลงโลก / สีลม / มติชน 2548
ชื่องานเขียน : Groovy! 'รงค์ วงษ์สวรรค์ รักนับถือและขอบใจ "สีลม" My Generation 

หนังสือ : หลังม่านต้นไม้ / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง / สานใจคนรักป่า 2548
ชื่องานเขียน : ขอคารวะดอกไม้และป่าและชีวิต

หนังสือ : บุปผาในคีตกาลร็อค กิตติ กีตาร์ปืน / ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ / บูรพา 2548
ชื่องานเขียน : กิตติ กาญจนสถิตย์ The Price of Eternity

หนังสือ : ปีกัสโซ อัจฉริยภาพและสัญชาตญาณมืด / อาริอันนา สตาสซิโนปูลอส ฮัฟฟิงตัน เขียน, อัคนี มูลเมฆ แปล / แพรวสำนักพิมพ์ 2549
ชื่องานเขียน : ก้อนกิเลสตัณหาและก้อนศรัทธาชีวิต

หนังสือ : นอกบท / มนัส จรรยงค์ / แพรวสำนักพิมพ์ 2550
ชื่องานเขียน : สนทนากับผู้เขียน "จับตาย"* พิมพ์ครั้งแรกอยู่ปกหลัง พิมพ์ครั้งที่ 2 อยู่ในเล่ม

** เขียนในนาม 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม

***พิมพ์ครั้งต่อๆ มาใช้ชื่อว่า 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนถึง สุรชัย จันทิมาธร

:::::: ขอบคุณข้อมูลหลายๆ เล่มจากคุณตูน Book Kero :::::: และขอบคุณอีกหลายท่านที่ร่วมให้ข้อมูล :::::: สนับสนุนโดย ร้านหนังสือ Book Eden

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ประวัติการจัดพิมพ์หนังสือของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (update 23-05-60)


หมายเหตุ

1.ชมภาพปกหนังสือทั้งหมด ที่นี่

2.เล่มที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายชื่อ หมายถึงมีประวัติการจัดพิมพ์คลาดเคลื่อน ครั้งใดครั้งหนึ่งหรือคลาดเคลื่อนต่อเนื่องถึงครั้งล่าสุด การระบุ พิมพ์ครั้งที่ ...  ในที่นี้จึงเรียงตามประวัติการจัดพิมพ์ตามจริง ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่หนังสือบางเล่มแจ้งไว้ (ยกเว้น ใต้ถุนป่าคอนกรีท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดพิมพ์ค่อนข้างมาก ใช้การเรียงลำดับการจัดพิมพ์ แทนการระบุ พิมพ์ครั้งที่ ... เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น)หนาวผู้หญิง (2503) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มกราคม พ.ศ.2503 (ปกเขียว)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา เมษายน พ.ศ.2503 (ปกชมพู)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท มีนาคม พ.ศ.2560

เถ้าอารมณ์ (2503) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา พฤษภาคม พ.ศ.2503
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2553

ไฟอาย (2503) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มิถุนายน พ.ศ.2503
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ 222 พฤศจิกายน พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 3 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

สนิมสร้อย (2504) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มีนาคม พ.ศ.2504
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แบ่งเป็น 3 เล่ม
- สนิมสร้อย พฤษภาคม พ.ศ.2512
- ฝันกลางวันในฤดูฝน สิงหาคม พ.ศ.2512
- ลาก่อนกลางคืนยอดรัก พฤศจิกายน พ.ศ.2512
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ พฤษภาคม พ.ศ.2529
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม เมษายน พ.ศ.2534
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2541
พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งที่ 9 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

บนถนนของความเป็นหนุ่ม (2504) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า กันยายน พ.ศ.2504
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

สนิมกรุงเทพ (2504) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า ธันวาคม พ.ศ.2504

ปักเป้ากับจุฬา (2505) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา เมษายน พ.ศ.2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักศิลปวรรณกรรม ตุลาคม พ.ศ.2558

บางลำภูสแควร์ (2505) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า พฤษภาคม พ.ศ.2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แบ่งเป็น 2 เล่ม
- บางลำภูสแควร์ สิงหาคม พ.ศ.2513
- ฝนซาฟ้าหม่น ธันวาคม พ.ศ.2513
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ ธันวาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2544

คืนรัก (2505) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา ธันวาคม พ.ศ.2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ กันยายน พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม พ.ศ.2537
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์มติชน กันยายน พ.ศ.2544
พิมพ์ครั้งที่ 5 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2552

เสเพลบอยบันทึก (2506) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา พฤษภาคม พ.ศ.2506

พ่อบ้านหนีเที่ยว (2506) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า สิงหาคม พ.ศ.2506

ใต้ถุนป่าคอนกรีท (2511) *
ลำดับการจัดพิมพ์
- พฤษภาคม 2511 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนหนึ่ง พิมพ์ครั้งที่ 1)
- มิถุนายน 2511 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนหนึ่ง พิมพ์ครั้งที่ 2)
- มิถุนายน 2512 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนหนึ่ง พิมพ์ครั้งที่ 3)
- ตุลาคม 2512 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนสอง)
- ธันวาคม 2514 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ขบวนสาม เล่มแรก)
- กุมภาพันธ์ 2515 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ขบวนสาม เล่มจบบริบูรณ์)
- กรกฎาคม 2520 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ขบวนหนึ่ง)
- กรกฎาคม 2534 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม (ขบวนหนึ่ง *มีสองปก)
- พฤษภาคม 2544 สำนักพิมพ์มติชน (ขบวนแรก *รวมขบวนหนึ่ง+ขบวนสอง)
- สิงหาคม 2544 สำนักพิมพ์มติชน (ขบวนหลัง *รวมขบวนสาม)
- มิถุนายน 2556 สำนักพิมพ์สามัญชน (เล่มเดียวจบ ฉบับสมบูรณ์)

หอมดอกประดวน (2511) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กรกฎาคม พ.ศ.2511
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ สิงหาคม พ.ศ.2530
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม มีนาคม พ.ศ.2534
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ เมษายน พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 6 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ พ.ศ.2557

นิราศดิบ (2511) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ตุลาคม พ.ศ.2511
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ กรกฎาคม พ.ศ.2558

เสเพลบอยชาวไร่ (ผู้มียี่เกในหัวใจ) (2512)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2512 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ดวงกมล สิงหาคม พ.ศ.2523 (แจ้ง ใบตอง เสเพลบอยชาวไร่)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ พฤษภาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ มิถุนายน พ.ศ.2535 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ ตุลาคม พ.ศ.2542 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2547
พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ พฤศจิกายน พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 9 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

หัวใจที่มีตีน (2512)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สิงหาคม พ.ศ.2512
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ ตุลาคม พ.ศ.2529
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม มิถุนายน พ.ศ.2534
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท พ.ศ.2559

หลงกลิ่นกัญชา (2512) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ธันวาคม พ.ศ.2512
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม ธันวาคม พ.ศ.2533
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ยุคสมัย ธันวาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ มิถุนายน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 5 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ พ.ศ.2557

น้ำค้างเปื้อนแดด (2514)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กรกฎาคม พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ ตุลาคม พ.ศ.2530 (มีสองปก)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤศจิกายน พ.ศ.2536

ไอ้แมลงวันที่รัก (2514) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สิงหาคม พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤษภาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 3 วันอังคารสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2546

แดงรวี (2514) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สิงหาคม พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ ธันวาคม พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ มีนาคม พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม พ.ศ.2544

หนามดอกไม้ (2514)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กันยายน พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ ธันวาคม พ.ศ.2530 (มีสองปก)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤศจิกายน พ.ศ.2536

00.00 น. (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มีนาคม พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 วันอังคารสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สมมติ ตุลาคม พ.ศ.2557

ปีนตลิ่ง (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ ธันวาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม พฤศจิกายน พ.ศ.2533
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

ดลใจภุมริน (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สองเล่มจบ
- เล่ม 1 กันยายน พ.ศ.2515
- เล่ม 2 ตุลาคม พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ เมษายน พ.ศ.2549

บ้านนี้มีห้องแบ่งให้เช่า (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พฤศจิกายน พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม ธันวาคม พ.ศ.2534 (มีฉบับเปลี่ยนปก)
พิมพ์ครั้งที่ 3 แพรวสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2550

นักเลงโกเมน (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2516-2518 (สามเล่มจบ)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ.2545-2546
- เล่ม 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
- เล่ม 2 ธันวาคม พ.ศ.2545
- เล่ม 3 มีนาคม พ.ศ.2546

กรุงเทพฯ รจนา (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แหล่งพิมพ์เรือใบ พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2538

บันทึกเผยใจนางกระต่าย Playboy (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มีนาคม พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ศรีปัญญา ตุลาคม พ.ศ.2558

ตาคลี : น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้ (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สามัญชน พฤษภาคม พ.ศ.2552

สัตหีบ : ยังไม่มีลาก่อน (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สามัญชน พฤษภาคม พ.ศ.2552

ชุมทางพลอยแดง (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เกาะแรด จำกัด กันยายน พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สามัญชน มกราคม พ.ศ.2554

อเมริกันตาย (2517)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แหล่งพิมพ์เรือใบ พ.ศ.2517

แม่ม่ายบุษบง (2517) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2517
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สามัญชน มกราคม พ.ศ.2554

ลมหายใจสงคราม (2517)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มกราคม พ.ศ.2517
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

ดอกไม้ในถังขยะ (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ มิถุนายน พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สมมติ ตุลาคม พ.ศ.2557

มาเฟียก้นซอย (2518) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา มิถุนายน พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือเอส. เค. พับลิชชิ่ง พ.ศ.2521
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ เมษายน พ.ศ.2530
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์นกกระดาษ มิถุนายน พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 5 สำนักพิมพ์ยุคสมัย สิงหาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2550
พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

คึกฤทธิ์แสบสันต์ (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ มีนาคม พ.ศ.2539

23 เรื่องสั้น (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา กรกฎาคม พ.ศ.2518

๒๘ ดีกรีเที่ยงวัน บรั่นดีเที่ยงคืน (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประเสริฐวาทิน พ.ศ.2518

ไม่นานเกินรอ (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2552

น้ำตาสองเม็ด (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ สิงหาคม พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ความหิวที่รัก (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ สิงหาคม พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ขี่ม้าชมดอกไม้ (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ ตุลาคม พ.ศ.2519 (สองเล่มชุด)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ภัคธรรศ พฤศจิกายน พ.ศ.2544

จากโคนต้นไม้ริมคลอง ถึงป่าคอนกรีต (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ พ.ศ.2519 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กรกฎาคม พ.ศ.2536 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน เมษายน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 4 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2553

๒ นาฑีใต้แสงดาวแดง (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519

กัญชาธิปไตย (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มีนาคม พ.ศ.2519
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์วันซ์แอ็ทบุ๊ก ตุลาคม พ.ศ.2559

ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ พฤษภาคม พ.ศ.2519

ซูสีไทเฮา ฉบับค็อมพิวเต้อร์ (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กรกฎาคม พ.ศ.2519

จากแชมเพญถึงกัญชา (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ตุลาคม พ.ศ.2519

ดอกไม้และงูพิษ (2520)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520

ยินโทนิค ๒๘ ดีกรี (2520)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มิถุนายน พ.ศ.2520

บนหลังหมาแดดสีทอง (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์การเวก มีนาคม พ.ศ.2521
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ศรีปัญญา ตุลาคม พ.ศ.2558

แอลกอฮอลิเดย์ (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กันยายน พ.ศ.2521

เบื้องข้าง พันเอกณรงค์ กิตติขจร (ผู้การไม่มีปืน) (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2521

ผู้ดีน้ำครำ (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ปิยะสาส์น แยก 2 เล่ม
- ผู้ดีน้ำครำ สิงหาคม พ.ศ.2521
- รัฐมนตรีบรรลาย กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์รวมทรรศน์ มิถุนายน พ.ศ.2539 (ฉบับสมบูรณ์ สองเล่มจบ)
พิมพ์ครั้งที่ 3 แพรวสำนักพิมพ์ ตุลาคม พ.ศ.2546 (ฉบับสมบูรณ์)

'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) แสบสันต์ (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2521

แกงส้มผักบุ้ง ๒๒.๐๐ น. และหลายเรื่องสั้น (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์หนุ่มสาว กรกฎาคม พ.ศ.2521

บักหำน้อย ซ้ายปลาร้า ขวาเนย (2525)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2525

สาหร่ายปลายตะเกียบ (2525)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2525
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ภัคธรรศ ตุลาคม พ.ศ.2544

บุหลันลบแสงสุรยา-บรูไน (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ภัคธรรศ มิถุนายน พ.ศ.2545

ระบำค้อนเคียว (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2527

นินทากรุงเทพฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ๒๕๒๓ (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2527

แมงบาร์ (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2527
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤษภาคม พ.ศ.2537

ไส บาบา : นักบุญในนรก (2528)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2528

สามเหลี่ยมในวงกลม (2529)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์กอไผ่ มีนาคม พ.ศ.2529

สารคดีไฉไลคลาสสิก (2531)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ช่อผกา พฤษภาคม พ.ศ.2531 (มีสองปก)

ครูสีดา (2531)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2538 (มีสองปก)

ผกานุช บุรีรำ (2535)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2537

ระบำนกป่า (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2537

ดอกไม้ดอลล่าร์ (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536

พูดกับบ้าน (2536) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ สิงหาคม พ.ศ.2537
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2540
พิมพ์ครั้งที่ 4 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2553

ขุนนางป่า (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2536
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม พ.ศ.2537
พิมพ์แก้ไขครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 3 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2553

บาลีนีสทัดดอกลั่นทม (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ สิงหาคม พ.ศ.2536

2 นาฑีบางลำพู (2538)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538

บูชาครูนักเลง (2538)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2538

พรานล่าอารมณ์ขัน (2538)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ สิงหาคม พ.ศ.2538

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเงาเวลาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (2539)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มกราคม พ.ศ.2539
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ openbooks พฤษภาคม พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ openbooks พฤษภาคม พ.ศ.2552

บนถนนอากาศ (2539)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์อทิตตา มิถุนายน พ.ศ.2539
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์อทิตตา กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 (บนถนนอากาศ คลี่กิโมโน)

กินหอมตอมม่วน (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มิ่งขวัญ พฤษภาคม พ.ศ.2540
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน กันยายน พ.ศ.2545

นอนบ้านคืนนี้ (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2540

ลมบาดหิน (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2540

ลาภปาก (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม พ.ศ.2540

เมนูบ้านท้ายวัง (2541)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สารคดี พ.ศ.2541
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท มีนาคม พ.ศ.2560

เงาของเวลา (2542)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สารคดี พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท มีนาคม พ.ศ.2560

นินทานายกรัฐมนตรี (2542)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 3 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2544

หงา คาราวาน เงา--สีสันของแดด (2542) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 3 บางนราสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2555

นินทา ฯพณฯ สาก ส.ส.กะเบือ (HA-HA) (2543)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2543

อเมริกา -อเมริกู (2543)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม พ.ศ.2543

โคบาลนักเลงปืน (2543)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤศจิกายน พ.ศ.2543

มาดเกี้ยว (2545)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

ฝนเหล็ก--ไฟปืน '๓๕ (2546)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2546

นาฑีสุดท้ายทับทิมดง (2546)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน
- เล่ม 1 ตุลาคม พ.ศ.2546
- เล่ม 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

บักสีอีจำปา (2547)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2547

เทวี-เทวา ศักดินาดอลลาร์ ดารา HOLLYWOOD (2547)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤศจิกายน พ.ศ.2547

CASINO ดอกไม้บาป (2548)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มกราคม พ.ศ.2548

เปลี่ยวคอนกรีท (2549)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักหนังสือไต้ฝุ่น มีนาคม พ.ศ.2549

ญาติน้ำหมึก (2549)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2549

วานปีศาจเขียน (2549)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม พ.ศ.2549
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2552

สำเริงคดี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด เมษายน พ.ศ.2552

ยี่หวา ไชน่าทาวน์ (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ openbooks พฤษภาคม พ.ศ.2552
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ openbooks กรกฎาคม พ.ศ.2552

แฝงพวงองุ่น GRAVEVINE (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ GM BOOKS พฤษภาคม พ.ศ.2552

แสงแดดเป็นไข้ (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พ.ศ.2552

ไฉไลเป็นบ้า (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พ.ศ.2552

รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2552
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ เมษายน พ.ศ.2557

rapper HIP-HOP โหด-เหียด-แหด (2553)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ a book ตุลาคม พ.ศ.2553

บริจิตต์ ชบาในไรแดด (2558)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ เมษายน พ.ศ.2558

on the road (2558)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ ตุลาคม พ.ศ.2558

กาดนัดบนดอย (2559)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท ธันวาคม พ.ศ.2559
สนับสนุนโดย ร้านหนังสือ Book Eden