วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โฆษณา : บางลำภูสแควร์

จาก สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2505