วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รวมคอลัมน์ # 6 : จาก 'ลลนา' ถึง 'กรวิก'
คอลัมน์ เมนูบ้านท้ายวัง
นิตยสาร ลลนา
ราว พ.ศ.2527 - 2534

*รวมเล่ม เมนูบ้านท้ายวัง และ เงาของเวลาคอลัมน์ ลมบาดหิน
นิตยสาร ลลนา
ราว พ.ศ.2534 - 2537

*ส่วนหนึ่งใน ลมบาดหินคอลัมน์ EATING OUT in เชียงใหม่(ใหม่)
นิตยสาร ลลนา
ราว พ.ศ.2537 - 2538

*ส่วนหนึ่งใน กินหอมตอมม่วน และ ลาภปาก
คอลัมน์ โภชนารมย์
นิตยสาร กรวิก
เริ่มฉบับปฐมฤกษ์ เมษายน พ.ศ.2538

*ส่วนหนึ่งใน กินหอมตอมม่วนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รวมคอลัมน์ # 5 : คอลัมน์ตัวเลข (2)
คอลัมน์ ปฏิทินสวาสดิ์ 2524
คอลัมน์ ปฏิทินสวาสดิ์ 2525
นิตยสาร หนุ่มสาว
ฉบับที่ 49 พฤษภาคม พ.ศ.2524 - ฉบับที่ 58 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525
คอลัมน์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ 360 องศา
นิตยสาร ฟ้า รายเดือน
เริ่มฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 (ฉบับที่ 1 ยังไม่ใช้ชื่อคอลัมน์)

*สิ้นสุดฉบับที่ 6 หรือ 7 ยังไม่แน่ใจข้อมูล