วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ก่อนจะมาเป็น...พูดกับบ้านพูดกับบ้าน
นิตยสาร ตกแต่ง
เริ่มปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2521พูดกับบ้าน
นิตยสาร ฟ้าเมืองไทย
เริ่มปีที่ 14 ฉบับที่ 695 วันที่ 15 กรกฎาคม 2525


งานเขียนชุด พูดกับบ้าน ตีพิมพ์ต่อเนื่องใน ฟ้าเมืองไทย ช่วงเดือนกรกฎาคม 2525 ถึงเดือนสิงหาคม 2526 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการเขียน พูดกับบ้าน เริ่มต้นก่อนหน้านั้นในนิตยสาร ตกแต่ง ฉบับปฐมฤกษ์ ปี 2521 แต่เขียนได้เพียง 3 ฉบับ และเนื้อหาช่วงหลังๆ หันไปพูดถึง ฮิวจ์ เฮ้ฟเน่อร์ โดยนำมาจากที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร วี.ไอ.พี. ปี 2515

พูดกับบ้าน ใน ฟ้าเมืองไทย จึงเป็นการรื้อฟื้นต้นฉบับเก่ามารีไรต์และเขียนต่อเนื่องให้จบขบวน

นั่นคือเป็นงานเขียนถึงบ้านและเพื่อนพ้องในอารมณ์ถวิลหา...

รวมคอลัมน์ # 4 : คอลัมน์ในศิลปวัฒนธรรมคอลัมน์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ 60 กะรัต (กรวด)
นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.2540-2541คอลัมน์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (ไม่มีชื่อคอลัมน์)
นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.2541-2542คอลัมน์ (ปูม) แสงและเงาเวลา
นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.2542-2543
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เรื่องสั้น : กลางคืนฤดูร้อนนิวยอร์ค

ประวัติการพิมพ์ (เท่าที่มีข้อมูล)

- 30 ปี คีตะเสวี 20 ปี คีตะวัฒน์ (2524)
- เฟื่องนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2525)
- The Quiet Storm ฉบับที่ 53 (2528)
- มาดเกี้ยว (2545)
- 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล (2552)


กลางคืนฤดูร้อนนิวยอร์ค เป็นเรื่องสั้นที่มี เพลงแจ๊ส เป็นแรงบันดาลใจ

'รงค์ วงษ์สวรรค์ เกริ่นนำเรื่องสั้นนี้คราวตีพิมพ์ในหนังสือ 30 ปี คีตะเสวี 20 ปี คีตะวัฒน์ ว่า

ไพบูลย์ ลีสุวัฒน์ เป็นเพื่อนที่รักและข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธความต้องการของเขา "คีตะวัฒน์ อายุครบ 20 ปี ขอต้นฉบับพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกได้ไหม?" เขาพูดทางโทรศัพท์ 
ความคิดของข้าพเจ้าทำงานทันที 
นี่เป็นโอกาสงดงามที่ข้าพเจ้าจะตอบแทน และให้คำตอบว่าผลลัพธ์ที่เขาสอนให้ฟังเพลงแจ๊สเมื่อเกือบ 20 ปี ก่อนนั้นเป็นอย่างไร? ข้าพเจ้าไม่สามารถพูดว่ารู้จักเพลงแจ๊สแค่ไหนเพียงไร? แต่ในงานเขียนข้าพเจ้าเขียนได้กว้างไกลจากการฟังเพลงแจ๊ส  หวังว่าผู้อ่านคงได้รับความเริงรมย์บ้าง...

หนังสือ มาดเกี้ยว ให้ข้อมูลว่า กลางคืนฤดูร้อนนิวยอร์ค เขียนขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2522