วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

หนังสือที่มีคำนำโดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (update 14-05-59)


หมายเหตุ

- คำนำ ในที่นี้รวมทั้งหมดที่เป็น คำนำ คำนิยม บทกล่าวนำ บทกล่าวตาม ทั้งข้อเขียนเก่าหรือเขียนขึ้นใหมที่ถูกนำมาประกอบในเล่ม เพื่อส่งเสริมเนื้อหาหลักของหนังสือหรือผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นๆ

- บรรทัดแรกเป็น ชื่อหนังสือ / ผู้เขียน-ผู้แปล หรือเจ้าของหนังสือ / สำนักพิมพ์และปีที่พิมพ์ บรรทัดต่อมาเป็น ชื่องานเขียน โดยอ้างอิงฉบับที่ตีพิมพ์คำนำโดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ไว้ครั้งแรก

- หัวข้อนี้อยู่ในสถานะอัพเดทได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

- บล็อกพญาอินทรียินดีรับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากทุกท่าน ผ่านทาง comment ด้านล่าง ทางอี-เมล pyainsee@yahoo.com หรือทาง เพจพญาอินทรี

หนังสือ : เถ้าชีวิต / โดม แดนไทย / ผดุงศึกษา 2505
ชื่องานเขียน : ความจริงอย่างร้ายกาจใน "เถ้าชีวิต"

หนังสือ : เฒ่าเสเพล / มนัส จรรยงค์ / ประพันธ์สาส์น 2509
ชื่องานเขียน : สนทนากับผู้เขียน

หนังสือ : ข้าพเจ้าเป็นบ้าไป ๓๖ ชั่วโมง / มนัส จรรยงค์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2512
ชื่องานเขียน : จากร้านเหล้าริมถนน ถึง ผู้เป็นเทพบุตรแห่งสวนอักษร

หนังสือ : เดินดล โหนรถเมล์ / มนัส จรรยงค์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2512
ชื่องานเขียน : บัดนั้นของ มนัส จรรยงค์ 

หนังสือ : ชานหมากนอกกระโถน / ขรรค์ชัย บุนปาน / กรุงสยาม 2512
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ถึง สุจิตต์ วงษ์เทศ ขรรค์ชัย บุนปาน *

หนังสือ : ขุนเดช / สุจิตต์ วงษ์เทศ / กรุงสยาม 2512
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ถึง สุจิตต์ วงษ์เทศ ขรรค์ชัย บุนปาน *

หนังสือ : จากหน้า ๕ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ / คึกฤทธิ์ ปราโมช / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2512
ชื่องานเขียน : จากละแวกถนนเฟื่องนคร ถึง...ผู้อ่าน **

หนังสือ : กระดังงากลีบไหน / รยงค์ เวนุรักษ์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2513
ชื่องานเขียน : ไฟ - มะลิ - กระดังงา และ รยงค์ เวนุรักษ์ ที่รัก **

หนังสือ : น้ำใจไหลเชี่ยว / มน.เมธี / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2513
ชื่องานเขียน : ๒๓.๕๙ น. มน.เมธี อยู่ไหน? **

หนังสือ : ไม่หวานไม่เผ็ด / นพพร บุณยฤทธิ์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2513
ชื่องานเขียน : ไม่ว่าผู้อ่านนั่งอยู่ที่ไหน นพพร บุณยฤทธิ์ นั่งอยู่เบื้องนั้น **

หนังสือ : เบิ่งฟ้าแนมดิน / ศรีศักดิ์ นพรัตน์ และ สุวัฒน์ ศรีเชื้อ / แหล่งพิมพ์โคราช 2515
ชื่องานเขียน : ศรีศักดิ์ นพรัตน์ ค้นหาตัวเองในป่า และบนถนนเร่าร้อน แล้วไม่นานเขาเป็นนักเขียน

หนังสือ : ดึกเสียแล้ว / มนัส จรรยงค์ / แหล่งพิมพ์เรือใบ 2516
ชื่องานเขียน : และ-จากคำพูดของเขา ห้วงคิดถึง มนัส จรรยงค์

หนังสือ : กลีบนั้นและกลีบนี้บนแดงดอกงิ้ว / ประภัสสร เสวิกุล / ประภัสสร เสวิกุล 2517
ชื่องานเขียน : น่าเสียดายถ้าบนถนนสายนี้ไม่มีเขา!

หนังสือ : ความบ้ามาเยือน / สุรชัย จันทิมาธร / ศตวรรษ 2517
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) เขียนถึงเพื่อนหนุ่ม ***

หนังสือ : มาจากธุลีดิน / เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน / หนอน 2518
ชื่องานเขียน : คำทักทายบนถนนหนังสือหรือคำนำ

หนังสือ : เฉือนจนหมดหัวใจ / สุเทพ วงศ์กำแหง / ประพันธ์สาส์น 2520
ชื่องานเขียน : ค้นหาความเป็น สุเทพ วงศ์กำแหง?

หนังสือ : เปิบพิสดาร / แม่ช้อย นางรำ / การเวก 2521
ชื่องานเขียน : สวรรค์ในรูปาก แม่ช้อย นางรำ

หนังสือ : เพื่อนยาก / จอห์น สไตน์เบ็ค เขียน คันธา ศรีวิมล แปล / ดาวเรือง 2531
ชื่องานเขียน : พื้นอารมณ์เบื้องชรา ของ จอห์น สไตน์เบ็ค

หนังสือ : ปาปา เฮมิงเวย์ / เอ. อี. ฮอทชเนอร์ เขียน, ณรงค์ จันทร์เพ็ญ แปล / พิมพ์ครั้งที่ 3, สามัญชน 2536
ชื่องานเขียน : มาลีบนหลุมฝังศพ

หนังสือ : ดอกอะไรก็ไม่รู้? / สุรชัย จันทิมาธร / รูปจันทร์ 2543
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนถึง สุรชัย จันทิมาธร

หนังสือ : ฝ่าดงเท้าเข้าสภาสูง / เกษม ชัยสิทธิ์ / สยามรัฐ 2543
ชื่องานเขียน : รินไวน์อวยพร ฯท่านฯ เกษม ชัยสิทธิ์ นาฑีนี้

หนังสือ : เฮือนสุนทรี COOK BOOK / สุนทรี เวชานนท์ / ครัวบ้านและสวน 2544
ชื่องานเขียน : นะคะ -- คืนนี้พบกันบนฝั่งขวาของแม่น้ำปิง

หนังสือ : น้ำใส่กะโหลก / ปราบดา หยุ่น / สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์ 2545
ชื่องานเขียน : ปราบดา หยุ่น : ปลูกดอกไม้บนถนนปูน

หนังสือ : พอวา ชีวิตเธอเป็นบทกวีนิรันดร์ / คำ พอวา / มูลนิธิโกมลคีมทอง 2545
ชื่องานเขียน : แสงแดดร้องไห้

หนังสือ : ตามรอยฝัน... จรัล มโนเพ็ชร / อันยา โพธิวัฒน์ / มติชน 2546
ชื่องานเขียน : AH, SWEET MYSTERY OF LIFE

หนังสือ : Art Exhibition น้ำ-ฟ้า-ป่า-ภู / นิทรรศการภาพเขียนของ เอกชัย ลวดสูงเนิน และ นิคม อยู่อักษร / 2546
ชื่องานเขียน : ขอฝากความสวยของดอกไม้ถึงผู้อ่าน-นาฑีนี้  

หนังสือ : ไปมาเหมือมลมพัด / ฮวงซีเนี้ย / ฤดูร้อน 2546
ชื่องานเขียน : ยู่หลาน เชิงสะพาน เข็มขัดหยก

หนังสือ : ศิลปินและศิลปะ / ฉลอง พินิจสุวรรณ / ครูศิลปะ 2547
ชื่องานเขียน : เชิญอ่านผลงานของครูฉลองศรีเชียงราย ฉลอง พินิจสุวรรณ

หนังสือ : กลิ่นร่ำ คำหอม / ภักดิ์ รตนผล / บวรพริ้น 2547
ชื่องานเขียน : ฉะนี้ฉะนั้นฉันทานุมัติ ภักดิ์ สัมผัส รตนผล

หนังสือ : ธรรมชาติชีวิต / ศิริพงษ์ จันทน์หอม / สยามอินเตอร์บุ๊คส์ 2548
ชื่องานเขียน : หนังสือคือเพื่อนชีวิต จาก "'รงค์ วงษ์สวรรค์" ถึง "ศิริพงษ์ จันทน์หอม"

หนังสือ : My Generation บันทึกแห่งยุคสมัยและดนตรีที่เปลี่ยนแปลงโลก / สีลม / มติชน 2548
ชื่องานเขียน : Groovy! 'รงค์ วงษ์สวรรค์ รักนับถือและขอบใจ "สีลม" My Generation 

หนังสือ : หลังม่านต้นไม้ / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง / สานใจคนรักป่า 2548
ชื่องานเขียน : ขอคารวะดอกไม้และป่าและชีวิต

หนังสือ : บุปผาในคีตกาลร็อค กิตติ กีตาร์ปืน / ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ / บูรพา 2548
ชื่องานเขียน : กิตติ กาญจนสถิตย์ The Price of Eternity

หนังสือ : ปีกัสโซ อัจฉริยภาพและสัญชาตญาณมืด / อาริอันนา สตาสซิโนปูลอส ฮัฟฟิงตัน เขียน, อัคนี มูลเมฆ แปล / แพรวสำนักพิมพ์ 2549
ชื่องานเขียน : ก้อนกิเลสตัณหาและก้อนศรัทธาชีวิต

หนังสือ : นอกบท / มนัส จรรยงค์ / แพรวสำนักพิมพ์ 2550
ชื่องานเขียน : สนทนากับผู้เขียน "จับตาย"* พิมพ์ครั้งแรกอยู่ปกหลัง พิมพ์ครั้งที่ 2 อยู่ในเล่ม

** เขียนในนาม 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม

***พิมพ์ครั้งต่อๆ มาใช้ชื่อว่า 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนถึง สุรชัย จันทิมาธร

:::::: ขอบคุณข้อมูลหลายๆ เล่มจากคุณตูน Book Kero :::::: และขอบคุณอีกหลายท่านที่ร่วมให้ข้อมูล :::::: สนับสนุนโดย ร้านหนังสือ Book Eden

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น