วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ประวัติการจัดพิมพ์หนังสือของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (update 23-05-60)


หมายเหตุ

1.ชมภาพปกหนังสือทั้งหมด ที่นี่

2.เล่มที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายชื่อ หมายถึงมีประวัติการจัดพิมพ์คลาดเคลื่อน ครั้งใดครั้งหนึ่งหรือคลาดเคลื่อนต่อเนื่องถึงครั้งล่าสุด การระบุ พิมพ์ครั้งที่ ...  ในที่นี้จึงเรียงตามประวัติการจัดพิมพ์ตามจริง ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่หนังสือบางเล่มแจ้งไว้ (ยกเว้น ใต้ถุนป่าคอนกรีท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดพิมพ์ค่อนข้างมาก ใช้การเรียงลำดับการจัดพิมพ์ แทนการระบุ พิมพ์ครั้งที่ ... เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น)หนาวผู้หญิง (2503) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มกราคม พ.ศ.2503 (ปกเขียว)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา เมษายน พ.ศ.2503 (ปกชมพู)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท มีนาคม พ.ศ.2560

เถ้าอารมณ์ (2503) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา พฤษภาคม พ.ศ.2503
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2553

ไฟอาย (2503) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มิถุนายน พ.ศ.2503
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ 222 พฤศจิกายน พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 3 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

สนิมสร้อย (2504) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มีนาคม พ.ศ.2504
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แบ่งเป็น 3 เล่ม
- สนิมสร้อย พฤษภาคม พ.ศ.2512
- ฝันกลางวันในฤดูฝน สิงหาคม พ.ศ.2512
- ลาก่อนกลางคืนยอดรัก พฤศจิกายน พ.ศ.2512
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ พฤษภาคม พ.ศ.2529
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม เมษายน พ.ศ.2534
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2541
พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งที่ 9 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

บนถนนของความเป็นหนุ่ม (2504) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า กันยายน พ.ศ.2504
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

สนิมกรุงเทพ (2504) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า ธันวาคม พ.ศ.2504

ปักเป้ากับจุฬา (2505) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา เมษายน พ.ศ.2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักศิลปวรรณกรรม ตุลาคม พ.ศ.2558

บางลำภูสแควร์ (2505) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า พฤษภาคม พ.ศ.2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แบ่งเป็น 2 เล่ม
- บางลำภูสแควร์ สิงหาคม พ.ศ.2513
- ฝนซาฟ้าหม่น ธันวาคม พ.ศ.2513
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ ธันวาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2544

คืนรัก (2505) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา ธันวาคม พ.ศ.2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ กันยายน พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม พ.ศ.2537
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์มติชน กันยายน พ.ศ.2544
พิมพ์ครั้งที่ 5 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2552

เสเพลบอยบันทึก (2506) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา พฤษภาคม พ.ศ.2506

พ่อบ้านหนีเที่ยว (2506) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า สิงหาคม พ.ศ.2506

ใต้ถุนป่าคอนกรีท (2511) *
ลำดับการจัดพิมพ์
- พฤษภาคม 2511 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนหนึ่ง พิมพ์ครั้งที่ 1)
- มิถุนายน 2511 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนหนึ่ง พิมพ์ครั้งที่ 2)
- มิถุนายน 2512 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนหนึ่ง พิมพ์ครั้งที่ 3)
- ตุลาคม 2512 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนสอง)
- ธันวาคม 2514 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ขบวนสาม เล่มแรก)
- กุมภาพันธ์ 2515 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ขบวนสาม เล่มจบบริบูรณ์)
- กรกฎาคม 2520 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ขบวนหนึ่ง)
- กรกฎาคม 2534 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม (ขบวนหนึ่ง *มีสองปก)
- พฤษภาคม 2544 สำนักพิมพ์มติชน (ขบวนแรก *รวมขบวนหนึ่ง+ขบวนสอง)
- สิงหาคม 2544 สำนักพิมพ์มติชน (ขบวนหลัง *รวมขบวนสาม)
- มิถุนายน 2556 สำนักพิมพ์สามัญชน (เล่มเดียวจบ ฉบับสมบูรณ์)

หอมดอกประดวน (2511) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กรกฎาคม พ.ศ.2511
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ สิงหาคม พ.ศ.2530
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม มีนาคม พ.ศ.2534
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ เมษายน พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 6 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ พ.ศ.2557

นิราศดิบ (2511) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ตุลาคม พ.ศ.2511
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ กรกฎาคม พ.ศ.2558

เสเพลบอยชาวไร่ (ผู้มียี่เกในหัวใจ) (2512)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2512 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ดวงกมล สิงหาคม พ.ศ.2523 (แจ้ง ใบตอง เสเพลบอยชาวไร่)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ พฤษภาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ มิถุนายน พ.ศ.2535 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ ตุลาคม พ.ศ.2542 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2547
พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ พฤศจิกายน พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 9 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

หัวใจที่มีตีน (2512)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สิงหาคม พ.ศ.2512
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ ตุลาคม พ.ศ.2529
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม มิถุนายน พ.ศ.2534
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท พ.ศ.2559

หลงกลิ่นกัญชา (2512) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ธันวาคม พ.ศ.2512
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม ธันวาคม พ.ศ.2533
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ยุคสมัย ธันวาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ มิถุนายน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 5 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ พ.ศ.2557

น้ำค้างเปื้อนแดด (2514)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กรกฎาคม พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ ตุลาคม พ.ศ.2530 (มีสองปก)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤศจิกายน พ.ศ.2536

ไอ้แมลงวันที่รัก (2514) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สิงหาคม พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤษภาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 3 วันอังคารสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2546

แดงรวี (2514) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สิงหาคม พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ ธันวาคม พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ มีนาคม พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม พ.ศ.2544

หนามดอกไม้ (2514)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กันยายน พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ ธันวาคม พ.ศ.2530 (มีสองปก)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤศจิกายน พ.ศ.2536

00.00 น. (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มีนาคม พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 วันอังคารสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สมมติ ตุลาคม พ.ศ.2557

ปีนตลิ่ง (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ ธันวาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม พฤศจิกายน พ.ศ.2533
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

ดลใจภุมริน (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สองเล่มจบ
- เล่ม 1 กันยายน พ.ศ.2515
- เล่ม 2 ตุลาคม พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ เมษายน พ.ศ.2549

บ้านนี้มีห้องแบ่งให้เช่า (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พฤศจิกายน พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม ธันวาคม พ.ศ.2534 (มีฉบับเปลี่ยนปก)
พิมพ์ครั้งที่ 3 แพรวสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2550

นักเลงโกเมน (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2516-2518 (สามเล่มจบ)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ.2545-2546
- เล่ม 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
- เล่ม 2 ธันวาคม พ.ศ.2545
- เล่ม 3 มีนาคม พ.ศ.2546

กรุงเทพฯ รจนา (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แหล่งพิมพ์เรือใบ พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2538

บันทึกเผยใจนางกระต่าย Playboy (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มีนาคม พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ศรีปัญญา ตุลาคม พ.ศ.2558

ตาคลี : น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้ (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สามัญชน พฤษภาคม พ.ศ.2552

สัตหีบ : ยังไม่มีลาก่อน (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สามัญชน พฤษภาคม พ.ศ.2552

ชุมทางพลอยแดง (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เกาะแรด จำกัด กันยายน พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สามัญชน มกราคม พ.ศ.2554

อเมริกันตาย (2517)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แหล่งพิมพ์เรือใบ พ.ศ.2517

แม่ม่ายบุษบง (2517) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2517
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สามัญชน มกราคม พ.ศ.2554

ลมหายใจสงคราม (2517)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มกราคม พ.ศ.2517
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

ดอกไม้ในถังขยะ (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ มิถุนายน พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สมมติ ตุลาคม พ.ศ.2557

มาเฟียก้นซอย (2518) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา มิถุนายน พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือเอส. เค. พับลิชชิ่ง พ.ศ.2521
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ เมษายน พ.ศ.2530
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์นกกระดาษ มิถุนายน พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 5 สำนักพิมพ์ยุคสมัย สิงหาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2550
พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

คึกฤทธิ์แสบสันต์ (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ มีนาคม พ.ศ.2539

23 เรื่องสั้น (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา กรกฎาคม พ.ศ.2518

๒๘ ดีกรีเที่ยงวัน บรั่นดีเที่ยงคืน (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประเสริฐวาทิน พ.ศ.2518

ไม่นานเกินรอ (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2552

น้ำตาสองเม็ด (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ สิงหาคม พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ความหิวที่รัก (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ สิงหาคม พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ขี่ม้าชมดอกไม้ (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ ตุลาคม พ.ศ.2519 (สองเล่มชุด)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ภัคธรรศ พฤศจิกายน พ.ศ.2544

จากโคนต้นไม้ริมคลอง ถึงป่าคอนกรีต (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ พ.ศ.2519 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กรกฎาคม พ.ศ.2536 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน เมษายน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 4 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2553

๒ นาฑีใต้แสงดาวแดง (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519

กัญชาธิปไตย (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มีนาคม พ.ศ.2519
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์วันซ์แอ็ทบุ๊ก ตุลาคม พ.ศ.2559

ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ พฤษภาคม พ.ศ.2519

ซูสีไทเฮา ฉบับค็อมพิวเต้อร์ (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กรกฎาคม พ.ศ.2519

จากแชมเพญถึงกัญชา (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ตุลาคม พ.ศ.2519

ดอกไม้และงูพิษ (2520)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520

ยินโทนิค ๒๘ ดีกรี (2520)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มิถุนายน พ.ศ.2520

บนหลังหมาแดดสีทอง (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์การเวก มีนาคม พ.ศ.2521
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ศรีปัญญา ตุลาคม พ.ศ.2558

แอลกอฮอลิเดย์ (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กันยายน พ.ศ.2521

เบื้องข้าง พันเอกณรงค์ กิตติขจร (ผู้การไม่มีปืน) (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2521

ผู้ดีน้ำครำ (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ปิยะสาส์น แยก 2 เล่ม
- ผู้ดีน้ำครำ สิงหาคม พ.ศ.2521
- รัฐมนตรีบรรลาย กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์รวมทรรศน์ มิถุนายน พ.ศ.2539 (ฉบับสมบูรณ์ สองเล่มจบ)
พิมพ์ครั้งที่ 3 แพรวสำนักพิมพ์ ตุลาคม พ.ศ.2546 (ฉบับสมบูรณ์)

'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) แสบสันต์ (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2521

แกงส้มผักบุ้ง ๒๒.๐๐ น. และหลายเรื่องสั้น (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์หนุ่มสาว กรกฎาคม พ.ศ.2521

บักหำน้อย ซ้ายปลาร้า ขวาเนย (2525)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2525

สาหร่ายปลายตะเกียบ (2525)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2525
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ภัคธรรศ ตุลาคม พ.ศ.2544

บุหลันลบแสงสุรยา-บรูไน (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ภัคธรรศ มิถุนายน พ.ศ.2545

ระบำค้อนเคียว (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2527

นินทากรุงเทพฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ๒๕๒๓ (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2527

แมงบาร์ (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2527
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤษภาคม พ.ศ.2537

ไส บาบา : นักบุญในนรก (2528)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2528

สามเหลี่ยมในวงกลม (2529)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์กอไผ่ มีนาคม พ.ศ.2529

สารคดีไฉไลคลาสสิก (2531)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ช่อผกา พฤษภาคม พ.ศ.2531 (มีสองปก)

ครูสีดา (2531)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2538 (มีสองปก)

ผกานุช บุรีรำ (2535)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2537

ระบำนกป่า (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2537

ดอกไม้ดอลล่าร์ (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536

พูดกับบ้าน (2536) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ สิงหาคม พ.ศ.2537
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2540
พิมพ์ครั้งที่ 4 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2553

ขุนนางป่า (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2536
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม พ.ศ.2537
พิมพ์แก้ไขครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 3 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2553

บาลีนีสทัดดอกลั่นทม (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ สิงหาคม พ.ศ.2536

2 นาฑีบางลำพู (2538)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538

บูชาครูนักเลง (2538)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2538

พรานล่าอารมณ์ขัน (2538)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ สิงหาคม พ.ศ.2538

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเงาเวลาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (2539)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มกราคม พ.ศ.2539
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ openbooks พฤษภาคม พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ openbooks พฤษภาคม พ.ศ.2552

บนถนนอากาศ (2539)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์อทิตตา มิถุนายน พ.ศ.2539
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์อทิตตา กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 (บนถนนอากาศ คลี่กิโมโน)

กินหอมตอมม่วน (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มิ่งขวัญ พฤษภาคม พ.ศ.2540
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน กันยายน พ.ศ.2545

นอนบ้านคืนนี้ (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2540

ลมบาดหิน (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2540

ลาภปาก (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม พ.ศ.2540

เมนูบ้านท้ายวัง (2541)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สารคดี พ.ศ.2541
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท มีนาคม พ.ศ.2560

เงาของเวลา (2542)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สารคดี พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท มีนาคม พ.ศ.2560

นินทานายกรัฐมนตรี (2542)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 3 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2544

หงา คาราวาน เงา--สีสันของแดด (2542) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 3 บางนราสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2555

นินทา ฯพณฯ สาก ส.ส.กะเบือ (HA-HA) (2543)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2543

อเมริกา -อเมริกู (2543)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม พ.ศ.2543

โคบาลนักเลงปืน (2543)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤศจิกายน พ.ศ.2543

มาดเกี้ยว (2545)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

ฝนเหล็ก--ไฟปืน '๓๕ (2546)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2546

นาฑีสุดท้ายทับทิมดง (2546)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน
- เล่ม 1 ตุลาคม พ.ศ.2546
- เล่ม 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

บักสีอีจำปา (2547)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2547

เทวี-เทวา ศักดินาดอลลาร์ ดารา HOLLYWOOD (2547)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤศจิกายน พ.ศ.2547

CASINO ดอกไม้บาป (2548)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มกราคม พ.ศ.2548

เปลี่ยวคอนกรีท (2549)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักหนังสือไต้ฝุ่น มีนาคม พ.ศ.2549

ญาติน้ำหมึก (2549)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2549

วานปีศาจเขียน (2549)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม พ.ศ.2549
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2552

สำเริงคดี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด เมษายน พ.ศ.2552

ยี่หวา ไชน่าทาวน์ (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ openbooks พฤษภาคม พ.ศ.2552
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ openbooks กรกฎาคม พ.ศ.2552

แฝงพวงองุ่น GRAVEVINE (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ GM BOOKS พฤษภาคม พ.ศ.2552

แสงแดดเป็นไข้ (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พ.ศ.2552

ไฉไลเป็นบ้า (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พ.ศ.2552

รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2552
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ เมษายน พ.ศ.2557

rapper HIP-HOP โหด-เหียด-แหด (2553)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ a book ตุลาคม พ.ศ.2553

บริจิตต์ ชบาในไรแดด (2558)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ เมษายน พ.ศ.2558

on the road (2558)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ ตุลาคม พ.ศ.2558

กาดนัดบนดอย (2559)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท ธันวาคม พ.ศ.2559
สนับสนุนโดย ร้านหนังสือ Book Eden

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น