วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

สนิมสร้อย : ตำนานโสเภณีที่ยังไม่ขึ้นสนิม


บทวิจารณ์โดย คมนัยน์ ตุลจิตติ

จาก ถนนหนังสือ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2529


(ขยายภาพเพื่ออ่านโดยเปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

เปิดกรุนามปากกาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์


หมายเหตุ

- เฉพาะนามปากกาที่ยืนยันได้แล้ว ทั้งนามปากกาที่ใช้ประจำและนามปากกาที่ใช้ไม่กี่ครั้ง

- ยังมีนามปากกาที่รอการค้นพบและยืนยันอยู่ ซึ่งจะเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ต่อไป

๐ 'รงค์ วงษ์สวรรค์
........[เป็นนามปากกาหลัก]

๐ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)
........[เป็นนามปากกาหลักช่วงหนึ่ง]

๐ เพรา บรรโลม
........[เขียนเรื่องสั้น บทความ ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และ ชาวกรุง]

๐ แค โพธาราม
........[เขียนเรื่องสั้นใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และ ชาวกรุง]

๐ แค
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ ปรูป บางกอก
........[เขียนเรื่องสั้น บทความ ใน ชาวกรุง]

๐ เปรมัน
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ โนรี
........[เขียนคอลัมน์ "ถนนหนังสือ" ใน ชาวกรุง]

๐ ลำพู
........[เขียนคอลัมน์ "รำพึงรำพัน" ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์]

๐ ท.ส.
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ โฉน ไพรำ
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ ดำ เกสร
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง เขียนเรื่องหรรษาคดี (เกี่ยวกับเหล้าและความเมา) ในนิตยสาร หนุ่ม '74 และ หนุ่ม]

๐ แมงบาร์
........[เขียนเรื่องหรรษาคดีในนิตยสาร คุณ]

๐ ดอกพุดซา
........[เขียนข่าวสังคมใน BR]

๐ ชมไช. วิเลป
........[เขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะ-ศิลปินในหนังสือ เฟื่องนคร] *

๐ ช้อย โพธาราม
........[เขียนเรื่องชวนหวัว]

๐ หยิบ
........[เขียนสารคดีต่างประเทศใน ชาวกรุง]


* ช่วงท้ายของเฟื่องนครปรากฏนามปากกานี้เขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะ-ศิลปินเช่นเคย แต่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ไม่ได้เป็นผู้เขียน


วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

หนังสือที่มีคำนำโดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (update 14-05-59)


หมายเหตุ

- คำนำ ในที่นี้รวมทั้งหมดที่เป็น คำนำ คำนิยม บทกล่าวนำ บทกล่าวตาม ทั้งข้อเขียนเก่าหรือเขียนขึ้นใหมที่ถูกนำมาประกอบในเล่ม เพื่อส่งเสริมเนื้อหาหลักของหนังสือหรือผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นๆ

- บรรทัดแรกเป็น ชื่อหนังสือ / ผู้เขียน-ผู้แปล หรือเจ้าของหนังสือ / สำนักพิมพ์และปีที่พิมพ์ บรรทัดต่อมาเป็น ชื่องานเขียน โดยอ้างอิงฉบับที่ตีพิมพ์คำนำโดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ไว้ครั้งแรก

- หัวข้อนี้อยู่ในสถานะอัพเดทได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

- บล็อกพญาอินทรียินดีรับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากทุกท่าน ผ่านทาง comment ด้านล่าง ทางอี-เมล pyainsee@yahoo.com หรือทาง เพจพญาอินทรี

หนังสือ : เถ้าชีวิต / โดม แดนไทย / ผดุงศึกษา 2505
ชื่องานเขียน : ความจริงอย่างร้ายกาจใน "เถ้าชีวิต"

หนังสือ : เฒ่าเสเพล / มนัส จรรยงค์ / ประพันธ์สาส์น 2509
ชื่องานเขียน : สนทนากับผู้เขียน

หนังสือ : ข้าพเจ้าเป็นบ้าไป ๓๖ ชั่วโมง / มนัส จรรยงค์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2512
ชื่องานเขียน : จากร้านเหล้าริมถนน ถึง ผู้เป็นเทพบุตรแห่งสวนอักษร

หนังสือ : เดินดล โหนรถเมล์ / มนัส จรรยงค์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2512
ชื่องานเขียน : บัดนั้นของ มนัส จรรยงค์ 

หนังสือ : ชานหมากนอกกระโถน / ขรรค์ชัย บุนปาน / กรุงสยาม 2512
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ถึง สุจิตต์ วงษ์เทศ ขรรค์ชัย บุนปาน *

หนังสือ : ขุนเดช / สุจิตต์ วงษ์เทศ / กรุงสยาม 2512
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ถึง สุจิตต์ วงษ์เทศ ขรรค์ชัย บุนปาน *

หนังสือ : จากหน้า ๕ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ / คึกฤทธิ์ ปราโมช / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2512
ชื่องานเขียน : จากละแวกถนนเฟื่องนคร ถึง...ผู้อ่าน **

หนังสือ : กระดังงากลีบไหน / รยงค์ เวนุรักษ์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2513
ชื่องานเขียน : ไฟ - มะลิ - กระดังงา และ รยงค์ เวนุรักษ์ ที่รัก **

หนังสือ : น้ำใจไหลเชี่ยว / มน.เมธี / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2513
ชื่องานเขียน : ๒๓.๕๙ น. มน.เมธี อยู่ไหน? **

หนังสือ : ไม่หวานไม่เผ็ด / นพพร บุณยฤทธิ์ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม 2513
ชื่องานเขียน : ไม่ว่าผู้อ่านนั่งอยู่ที่ไหน นพพร บุณยฤทธิ์ นั่งอยู่เบื้องนั้น **

หนังสือ : เบิ่งฟ้าแนมดิน / ศรีศักดิ์ นพรัตน์ และ สุวัฒน์ ศรีเชื้อ / แหล่งพิมพ์โคราช 2515
ชื่องานเขียน : ศรีศักดิ์ นพรัตน์ ค้นหาตัวเองในป่า และบนถนนเร่าร้อน แล้วไม่นานเขาเป็นนักเขียน

หนังสือ : ดึกเสียแล้ว / มนัส จรรยงค์ / แหล่งพิมพ์เรือใบ 2516
ชื่องานเขียน : และ-จากคำพูดของเขา ห้วงคิดถึง มนัส จรรยงค์

หนังสือ : กลีบนั้นและกลีบนี้บนแดงดอกงิ้ว / ประภัสสร เสวิกุล / ประภัสสร เสวิกุล 2517
ชื่องานเขียน : น่าเสียดายถ้าบนถนนสายนี้ไม่มีเขา!

หนังสือ : ความบ้ามาเยือน / สุรชัย จันทิมาธร / ศตวรรษ 2517
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) เขียนถึงเพื่อนหนุ่ม ***

หนังสือ : มาจากธุลีดิน / เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน / หนอน 2518
ชื่องานเขียน : คำทักทายบนถนนหนังสือหรือคำนำ

หนังสือ : เฉือนจนหมดหัวใจ / สุเทพ วงศ์กำแหง / ประพันธ์สาส์น 2520
ชื่องานเขียน : ค้นหาความเป็น สุเทพ วงศ์กำแหง?

หนังสือ : เปิบพิสดาร / แม่ช้อย นางรำ / การเวก 2521
ชื่องานเขียน : สวรรค์ในรูปาก แม่ช้อย นางรำ

หนังสือ : เพื่อนยาก / จอห์น สไตน์เบ็ค เขียน คันธา ศรีวิมล แปล / ดาวเรือง 2531
ชื่องานเขียน : พื้นอารมณ์เบื้องชรา ของ จอห์น สไตน์เบ็ค

หนังสือ : ปาปา เฮมิงเวย์ / เอ. อี. ฮอทชเนอร์ เขียน, ณรงค์ จันทร์เพ็ญ แปล / พิมพ์ครั้งที่ 3, สามัญชน 2536
ชื่องานเขียน : มาลีบนหลุมฝังศพ

หนังสือ : ดอกอะไรก็ไม่รู้? / สุรชัย จันทิมาธร / รูปจันทร์ 2543
ชื่องานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนถึง สุรชัย จันทิมาธร

หนังสือ : ฝ่าดงเท้าเข้าสภาสูง / เกษม ชัยสิทธิ์ / สยามรัฐ 2543
ชื่องานเขียน : รินไวน์อวยพร ฯท่านฯ เกษม ชัยสิทธิ์ นาฑีนี้

หนังสือ : เฮือนสุนทรี COOK BOOK / สุนทรี เวชานนท์ / ครัวบ้านและสวน 2544
ชื่องานเขียน : นะคะ -- คืนนี้พบกันบนฝั่งขวาของแม่น้ำปิง

หนังสือ : น้ำใส่กะโหลก / ปราบดา หยุ่น / สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์ 2545
ชื่องานเขียน : ปราบดา หยุ่น : ปลูกดอกไม้บนถนนปูน

หนังสือ : พอวา ชีวิตเธอเป็นบทกวีนิรันดร์ / คำ พอวา / มูลนิธิโกมลคีมทอง 2545
ชื่องานเขียน : แสงแดดร้องไห้

หนังสือ : ตามรอยฝัน... จรัล มโนเพ็ชร / อันยา โพธิวัฒน์ / มติชน 2546
ชื่องานเขียน : AH, SWEET MYSTERY OF LIFE

หนังสือ : Art Exhibition น้ำ-ฟ้า-ป่า-ภู / นิทรรศการภาพเขียนของ เอกชัย ลวดสูงเนิน และ นิคม อยู่อักษร / 2546
ชื่องานเขียน : ขอฝากความสวยของดอกไม้ถึงผู้อ่าน-นาฑีนี้  

หนังสือ : ไปมาเหมือมลมพัด / ฮวงซีเนี้ย / ฤดูร้อน 2546
ชื่องานเขียน : ยู่หลาน เชิงสะพาน เข็มขัดหยก

หนังสือ : ศิลปินและศิลปะ / ฉลอง พินิจสุวรรณ / ครูศิลปะ 2547
ชื่องานเขียน : เชิญอ่านผลงานของครูฉลองศรีเชียงราย ฉลอง พินิจสุวรรณ

หนังสือ : กลิ่นร่ำ คำหอม / ภักดิ์ รตนผล / บวรพริ้น 2547
ชื่องานเขียน : ฉะนี้ฉะนั้นฉันทานุมัติ ภักดิ์ สัมผัส รตนผล

หนังสือ : ธรรมชาติชีวิต / ศิริพงษ์ จันทน์หอม / สยามอินเตอร์บุ๊คส์ 2548
ชื่องานเขียน : หนังสือคือเพื่อนชีวิต จาก "'รงค์ วงษ์สวรรค์" ถึง "ศิริพงษ์ จันทน์หอม"

หนังสือ : My Generation บันทึกแห่งยุคสมัยและดนตรีที่เปลี่ยนแปลงโลก / สีลม / มติชน 2548
ชื่องานเขียน : Groovy! 'รงค์ วงษ์สวรรค์ รักนับถือและขอบใจ "สีลม" My Generation 

หนังสือ : หลังม่านต้นไม้ / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง / สานใจคนรักป่า 2548
ชื่องานเขียน : ขอคารวะดอกไม้และป่าและชีวิต

หนังสือ : บุปผาในคีตกาลร็อค กิตติ กีตาร์ปืน / ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ / บูรพา 2548
ชื่องานเขียน : กิตติ กาญจนสถิตย์ The Price of Eternity

หนังสือ : ปีกัสโซ อัจฉริยภาพและสัญชาตญาณมืด / อาริอันนา สตาสซิโนปูลอส ฮัฟฟิงตัน เขียน, อัคนี มูลเมฆ แปล / แพรวสำนักพิมพ์ 2549
ชื่องานเขียน : ก้อนกิเลสตัณหาและก้อนศรัทธาชีวิต

หนังสือ : นอกบท / มนัส จรรยงค์ / แพรวสำนักพิมพ์ 2550
ชื่องานเขียน : สนทนากับผู้เขียน "จับตาย"* พิมพ์ครั้งแรกอยู่ปกหลัง พิมพ์ครั้งที่ 2 อยู่ในเล่ม

** เขียนในนาม 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม

***พิมพ์ครั้งต่อๆ มาใช้ชื่อว่า 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนถึง สุรชัย จันทิมาธร

:::::: ขอบคุณข้อมูลหลายๆ เล่มจากคุณตูน Book Kero :::::: และขอบคุณอีกหลายท่านที่ร่วมให้ข้อมูล :::::: สนับสนุนโดย ร้านหนังสือ Book Eden

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ประวัติการจัดพิมพ์หนังสือของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (update 23-05-60)


หมายเหตุ

1.ชมภาพปกหนังสือทั้งหมด ที่นี่

2.เล่มที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายชื่อ หมายถึงมีประวัติการจัดพิมพ์คลาดเคลื่อน ครั้งใดครั้งหนึ่งหรือคลาดเคลื่อนต่อเนื่องถึงครั้งล่าสุด การระบุ พิมพ์ครั้งที่ ...  ในที่นี้จึงเรียงตามประวัติการจัดพิมพ์ตามจริง ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่หนังสือบางเล่มแจ้งไว้ (ยกเว้น ใต้ถุนป่าคอนกรีท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดพิมพ์ค่อนข้างมาก ใช้การเรียงลำดับการจัดพิมพ์ แทนการระบุ พิมพ์ครั้งที่ ... เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น)หนาวผู้หญิง (2503) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มกราคม พ.ศ.2503 (ปกเขียว)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา เมษายน พ.ศ.2503 (ปกชมพู)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท มีนาคม พ.ศ.2560

เถ้าอารมณ์ (2503) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา พฤษภาคม พ.ศ.2503
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2553

ไฟอาย (2503) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มิถุนายน พ.ศ.2503
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ 222 พฤศจิกายน พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 3 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

สนิมสร้อย (2504) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มีนาคม พ.ศ.2504
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แบ่งเป็น 3 เล่ม
- สนิมสร้อย พฤษภาคม พ.ศ.2512
- ฝันกลางวันในฤดูฝน สิงหาคม พ.ศ.2512
- ลาก่อนกลางคืนยอดรัก พฤศจิกายน พ.ศ.2512
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ พฤษภาคม พ.ศ.2529
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม เมษายน พ.ศ.2534
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2541
พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งที่ 9 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

บนถนนของความเป็นหนุ่ม (2504) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า กันยายน พ.ศ.2504
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

สนิมกรุงเทพ (2504) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า ธันวาคม พ.ศ.2504

ปักเป้ากับจุฬา (2505) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา เมษายน พ.ศ.2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักศิลปวรรณกรรม ตุลาคม พ.ศ.2558

บางลำภูสแควร์ (2505) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า พฤษภาคม พ.ศ.2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แบ่งเป็น 2 เล่ม
- บางลำภูสแควร์ สิงหาคม พ.ศ.2513
- ฝนซาฟ้าหม่น ธันวาคม พ.ศ.2513
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ ธันวาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2544

คืนรัก (2505) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา ธันวาคม พ.ศ.2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ กันยายน พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม พ.ศ.2537
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์มติชน กันยายน พ.ศ.2544
พิมพ์ครั้งที่ 5 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2552

เสเพลบอยบันทึก (2506) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา พฤษภาคม พ.ศ.2506

พ่อบ้านหนีเที่ยว (2506) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ก้าวหน้า สิงหาคม พ.ศ.2506

ใต้ถุนป่าคอนกรีท (2511) *
ลำดับการจัดพิมพ์
- พฤษภาคม 2511 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนหนึ่ง พิมพ์ครั้งที่ 1)
- มิถุนายน 2511 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนหนึ่ง พิมพ์ครั้งที่ 2)
- มิถุนายน 2512 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนหนึ่ง พิมพ์ครั้งที่ 3)
- ตุลาคม 2512 สำนักงานอาจินต์ ปัญจพรรค์ (โอเลี้ยง 5 แก้ว) (ขบวนสอง)
- ธันวาคม 2514 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ขบวนสาม เล่มแรก)
- กุมภาพันธ์ 2515 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ขบวนสาม เล่มจบบริบูรณ์)
- กรกฎาคม 2520 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ขบวนหนึ่ง)
- กรกฎาคม 2534 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม (ขบวนหนึ่ง *มีสองปก)
- พฤษภาคม 2544 สำนักพิมพ์มติชน (ขบวนแรก *รวมขบวนหนึ่ง+ขบวนสอง)
- สิงหาคม 2544 สำนักพิมพ์มติชน (ขบวนหลัง *รวมขบวนสาม)
- มิถุนายน 2556 สำนักพิมพ์สามัญชน (เล่มเดียวจบ ฉบับสมบูรณ์)

หอมดอกประดวน (2511) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กรกฎาคม พ.ศ.2511
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ สิงหาคม พ.ศ.2530
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม มีนาคม พ.ศ.2534
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ เมษายน พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 6 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ พ.ศ.2557

นิราศดิบ (2511) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ตุลาคม พ.ศ.2511
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ กรกฎาคม พ.ศ.2558

เสเพลบอยชาวไร่ (ผู้มียี่เกในหัวใจ) (2512)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2512 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ดวงกมล สิงหาคม พ.ศ.2523 (แจ้ง ใบตอง เสเพลบอยชาวไร่)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ พฤษภาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ มิถุนายน พ.ศ.2535 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ ตุลาคม พ.ศ.2542 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2547
พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ พฤศจิกายน พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 9 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

หัวใจที่มีตีน (2512)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สิงหาคม พ.ศ.2512
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ ตุลาคม พ.ศ.2529
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม มิถุนายน พ.ศ.2534
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท พ.ศ.2559

หลงกลิ่นกัญชา (2512) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ธันวาคม พ.ศ.2512
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม ธันวาคม พ.ศ.2533
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ยุคสมัย ธันวาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ มิถุนายน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 5 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ พ.ศ.2557

น้ำค้างเปื้อนแดด (2514)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กรกฎาคม พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ ตุลาคม พ.ศ.2530 (มีสองปก)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤศจิกายน พ.ศ.2536

ไอ้แมลงวันที่รัก (2514) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สิงหาคม พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤษภาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 3 วันอังคารสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2546

แดงรวี (2514) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สิงหาคม พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ ธันวาคม พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ มีนาคม พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม พ.ศ.2544

หนามดอกไม้ (2514)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กันยายน พ.ศ.2514
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือสายคำ ธันวาคม พ.ศ.2530 (มีสองปก)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤศจิกายน พ.ศ.2536

00.00 น. (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มีนาคม พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 วันอังคารสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สมมติ ตุลาคม พ.ศ.2557

ปีนตลิ่ง (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ ธันวาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม พฤศจิกายน พ.ศ.2533
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

ดลใจภุมริน (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สองเล่มจบ
- เล่ม 1 กันยายน พ.ศ.2515
- เล่ม 2 ตุลาคม พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ เมษายน พ.ศ.2549

บ้านนี้มีห้องแบ่งให้เช่า (2515)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พฤศจิกายน พ.ศ.2515
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม ธันวาคม พ.ศ.2534 (มีฉบับเปลี่ยนปก)
พิมพ์ครั้งที่ 3 แพรวสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่ 4 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2550

นักเลงโกเมน (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2516-2518 (สามเล่มจบ)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ.2545-2546
- เล่ม 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
- เล่ม 2 ธันวาคม พ.ศ.2545
- เล่ม 3 มีนาคม พ.ศ.2546

กรุงเทพฯ รจนา (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แหล่งพิมพ์เรือใบ พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2538

บันทึกเผยใจนางกระต่าย Playboy (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มีนาคม พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ศรีปัญญา ตุลาคม พ.ศ.2558

ตาคลี : น้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้ (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สามัญชน พฤษภาคม พ.ศ.2552

สัตหีบ : ยังไม่มีลาก่อน (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สามัญชน พฤษภาคม พ.ศ.2552

ชุมทางพลอยแดง (2516)
พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เกาะแรด จำกัด กันยายน พ.ศ.2516
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สามัญชน มกราคม พ.ศ.2554

อเมริกันตาย (2517)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แหล่งพิมพ์เรือใบ พ.ศ.2517

แม่ม่ายบุษบง (2517) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2517
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์นกกระดาษ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สามัญชน มกราคม พ.ศ.2554

ลมหายใจสงคราม (2517)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มกราคม พ.ศ.2517
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

ดอกไม้ในถังขยะ (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ มิถุนายน พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สมมติ ตุลาคม พ.ศ.2557

มาเฟียก้นซอย (2518) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา มิถุนายน พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักหนังสือเอส. เค. พับลิชชิ่ง พ.ศ.2521
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ เมษายน พ.ศ.2530
พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์นกกระดาษ มิถุนายน พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่ 5 สำนักพิมพ์ยุคสมัย สิงหาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2550
พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

คึกฤทธิ์แสบสันต์ (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ มีนาคม พ.ศ.2539

23 เรื่องสั้น (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา กรกฎาคม พ.ศ.2518

๒๘ ดีกรีเที่ยงวัน บรั่นดีเที่ยงคืน (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประเสริฐวาทิน พ.ศ.2518

ไม่นานเกินรอ (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2552

น้ำตาสองเม็ด (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ สิงหาคม พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ความหิวที่รัก (2518)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ สิงหาคม พ.ศ.2518
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ขี่ม้าชมดอกไม้ (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ ตุลาคม พ.ศ.2519 (สองเล่มชุด)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ภัคธรรศ พฤศจิกายน พ.ศ.2544

จากโคนต้นไม้ริมคลอง ถึงป่าคอนกรีต (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ พ.ศ.2519 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กรกฎาคม พ.ศ.2536 (แยก 2 เล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน เมษายน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 4 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2553

๒ นาฑีใต้แสงดาวแดง (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519

กัญชาธิปไตย (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มีนาคม พ.ศ.2519
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์วันซ์แอ็ทบุ๊ก ตุลาคม พ.ศ.2559

ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บรรณกิจ พฤษภาคม พ.ศ.2519

ซูสีไทเฮา ฉบับค็อมพิวเต้อร์ (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กรกฎาคม พ.ศ.2519

จากแชมเพญถึงกัญชา (2519)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ตุลาคม พ.ศ.2519

ดอกไม้และงูพิษ (2520)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520

ยินโทนิค ๒๘ ดีกรี (2520)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มิถุนายน พ.ศ.2520

บนหลังหมาแดดสีทอง (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์การเวก มีนาคม พ.ศ.2521
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ศรีปัญญา ตุลาคม พ.ศ.2558

แอลกอฮอลิเดย์ (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กันยายน พ.ศ.2521

เบื้องข้าง พันเอกณรงค์ กิตติขจร (ผู้การไม่มีปืน) (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น พ.ศ.2521

ผู้ดีน้ำครำ (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ปิยะสาส์น แยก 2 เล่ม
- ผู้ดีน้ำครำ สิงหาคม พ.ศ.2521
- รัฐมนตรีบรรลาย กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์รวมทรรศน์ มิถุนายน พ.ศ.2539 (ฉบับสมบูรณ์ สองเล่มจบ)
พิมพ์ครั้งที่ 3 แพรวสำนักพิมพ์ ตุลาคม พ.ศ.2546 (ฉบับสมบูรณ์)

'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) แสบสันต์ (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมษายน พ.ศ.2521

แกงส้มผักบุ้ง ๒๒.๐๐ น. และหลายเรื่องสั้น (2521)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์หนุ่มสาว กรกฎาคม พ.ศ.2521

บักหำน้อย ซ้ายปลาร้า ขวาเนย (2525)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2525

สาหร่ายปลายตะเกียบ (2525)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2525
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ภัคธรรศ ตุลาคม พ.ศ.2544

บุหลันลบแสงสุรยา-บรูไน (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ภัคธรรศ มิถุนายน พ.ศ.2545

ระบำค้อนเคียว (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2527

นินทากรุงเทพฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ๒๕๒๓ (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2527

แมงบาร์ (2527)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด พ.ศ.2527
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พฤษภาคม พ.ศ.2537

ไส บาบา : นักบุญในนรก (2528)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2528

สามเหลี่ยมในวงกลม (2529)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์กอไผ่ มีนาคม พ.ศ.2529

สารคดีไฉไลคลาสสิก (2531)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ช่อผกา พฤษภาคม พ.ศ.2531 (มีสองปก)

ครูสีดา (2531)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม พ.ศ.2531
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2538 (มีสองปก)

ผกานุช บุรีรำ (2535)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2537

ระบำนกป่า (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม พ.ศ.2535
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ธันวาคม พ.ศ.2537

ดอกไม้ดอลล่าร์ (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536

พูดกับบ้าน (2536) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ สิงหาคม พ.ศ.2537
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2540
พิมพ์ครั้งที่ 4 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2553

ขุนนางป่า (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2536
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม พ.ศ.2537
พิมพ์แก้ไขครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่ 3 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2553

บาลีนีสทัดดอกลั่นทม (2536)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ สิงหาคม พ.ศ.2536

2 นาฑีบางลำพู (2538)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538

บูชาครูนักเลง (2538)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2538

พรานล่าอารมณ์ขัน (2538)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ สิงหาคม พ.ศ.2538

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเงาเวลาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (2539)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มกราคม พ.ศ.2539
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ openbooks พฤษภาคม พ.ศ.2551
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์ openbooks พฤษภาคม พ.ศ.2552

บนถนนอากาศ (2539)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์อทิตตา มิถุนายน พ.ศ.2539
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์อทิตตา กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 (บนถนนอากาศ คลี่กิโมโน)

กินหอมตอมม่วน (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มิ่งขวัญ พฤษภาคม พ.ศ.2540
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน กันยายน พ.ศ.2545

นอนบ้านคืนนี้ (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2540

ลมบาดหิน (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2540

ลาภปาก (2540)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม พ.ศ.2540

เมนูบ้านท้ายวัง (2541)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สารคดี พ.ศ.2541
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท มีนาคม พ.ศ.2560

เงาของเวลา (2542)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สารคดี พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท มีนาคม พ.ศ.2560

นินทานายกรัฐมนตรี (2542)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 3 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2544

หงา คาราวาน เงา--สีสันของแดด (2542) *
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งที่ 3 บางนราสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2555

นินทา ฯพณฯ สาก ส.ส.กะเบือ (HA-HA) (2543)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ.2543

อเมริกา -อเมริกู (2543)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม พ.ศ.2543

โคบาลนักเลงปืน (2543)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤศจิกายน พ.ศ.2543

มาดเกี้ยว (2545)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2557

ฝนเหล็ก--ไฟปืน '๓๕ (2546)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2546

นาฑีสุดท้ายทับทิมดง (2546)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน
- เล่ม 1 ตุลาคม พ.ศ.2546
- เล่ม 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

บักสีอีจำปา (2547)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2547

เทวี-เทวา ศักดินาดอลลาร์ ดารา HOLLYWOOD (2547)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ พฤศจิกายน พ.ศ.2547

CASINO ดอกไม้บาป (2548)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน มกราคม พ.ศ.2548

เปลี่ยวคอนกรีท (2549)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักหนังสือไต้ฝุ่น มีนาคม พ.ศ.2549

ญาติน้ำหมึก (2549)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม พ.ศ.2549

วานปีศาจเขียน (2549)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม พ.ศ.2549
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2552

สำเริงคดี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด เมษายน พ.ศ.2552

ยี่หวา ไชน่าทาวน์ (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ openbooks พฤษภาคม พ.ศ.2552
พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ openbooks กรกฎาคม พ.ศ.2552

แฝงพวงองุ่น GRAVEVINE (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ GM BOOKS พฤษภาคม พ.ศ.2552

แสงแดดเป็นไข้ (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พ.ศ.2552

ไฉไลเป็นบ้า (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พ.ศ.2552

รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล (2552)
พิมพ์ครั้งที่ 1 แพรวสำนักพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ.2552
พิมพ์ครั้งที่ 2 แพรวสำนักพิมพ์ เมษายน พ.ศ.2557

rapper HIP-HOP โหด-เหียด-แหด (2553)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ a book ตุลาคม พ.ศ.2553

บริจิตต์ ชบาในไรแดด (2558)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ เมษายน พ.ศ.2558

on the road (2558)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ ตุลาคม พ.ศ.2558

กาดนัดบนดอย (2559)
พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์.เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท ธันวาคม พ.ศ.2559
สนับสนุนโดย ร้านหนังสือ Book Eden