วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

เปิดกรุนามปากกาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์


หมายเหตุ

- เฉพาะนามปากกาที่ยืนยันได้แล้ว ทั้งนามปากกาที่ใช้ประจำและนามปากกาที่ใช้ไม่กี่ครั้ง

- ยังมีนามปากกาที่รอการค้นพบและยืนยันอยู่ ซึ่งจะเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ต่อไป

๐ 'รงค์ วงษ์สวรรค์
........[เป็นนามปากกาหลัก]

๐ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)
........[เป็นนามปากกาหลักช่วงหนึ่ง]

๐ เพรา บรรโลม
........[เขียนเรื่องสั้น บทความ ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และ ชาวกรุง]

๐ แค โพธาราม
........[เขียนเรื่องสั้นใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และ ชาวกรุง]

๐ แค
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ ปรูป บางกอก
........[เขียนเรื่องสั้น บทความ ใน ชาวกรุง]

๐ เปรมัน
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ โนรี
........[เขียนคอลัมน์ "ถนนหนังสือ" ใน ชาวกรุง]

๐ ลำพู
........[เขียนคอลัมน์ "รำพึงรำพัน" ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์]

๐ ท.ส.
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ โฉน ไพรำ
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง]

๐ ดำ เกสร
........[เขียนเรื่องสั้นใน ชาวกรุง เขียนเรื่องหรรษาคดี (เกี่ยวกับเหล้าและความเมา) ในนิตยสาร หนุ่ม '74 และ หนุ่ม]

๐ แมงบาร์
........[เขียนเรื่องหรรษาคดีในนิตยสาร คุณ]

๐ ดอกพุดซา
........[เขียนข่าวสังคมใน BR]

๐ ชมไช. วิเลป
........[เขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะ-ศิลปินในหนังสือ เฟื่องนคร] *

๐ ช้อย โพธาราม
........[เขียนเรื่องชวนหวัว]

๐ หยิบ
........[เขียนสารคดีต่างประเทศใน ชาวกรุง]


* ช่วงท้ายของเฟื่องนครปรากฏนามปากกานี้เขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะ-ศิลปินเช่นเคย แต่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ไม่ได้เป็นผู้เขียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น