วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

"หยิบ"... นามปากกาที่ 17"หยิบ"

คือนามปากกาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ที่ยืนยันได้ล่าสุด

งานเขียนที่ช่วยให้เรายืนยันได้คือ เรื่องเล่าเชิงสารคดีเรื่อง ความร้ายกาจของตั๊กแตน โดยผู้เขียนที่ใช้นามปากกาว่า "หยิบ" ตีพิมพ์ใน ชาวกรุง ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2510 ถูกนำมาตีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือ พรานล่าอารมณ์ขัน ของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์

ลองกูเกิลดูก็พบว่าต้นเรื่องของงานเขียนชิ้นนี้เป็นรายงานข่าวใน The San Bernardino County Sun หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนียใต้ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม ปี 1967 (หรือ พ.ศ.2510) สถานที่และช่วงเวลาเดียวกับการนิราศดิบของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ 

ไม่แน่ใจว่ามีงานเขียนภายใต้นามปากกา "หยิบ" อีกหรือไม่

อย่างไรก็ดี "หยิบ" คือนามปากกาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ลำดับที่ 17 ที่เรายืนยันได้และบันทึกไว้
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

บทสัมภาษณ์ในวารสารโบราณคดี
วารสารโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2512 ตีพิมพ์บันทึกบทสัมภาษณ์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ โดย ขรรค์ชัย บุนปาน จากงานที่จัดโดยชมรมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2511 ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ 

บทสัมภาษณ์นี้ต่อมาตีพิมพ์ในหนังสือ โขนถอดหัว ของ ขรรค์ชัย บุนปาน (ประพันธ์สาส์น, 2512) 

และรวมอยู่ในหนังสือ วานปีศาจตอบ รวมบทสัมภาษณ์ 'รงค์ วงษ์สวรรค์

น่าเสียดายที่รูปถ่ายจากงานสัมภาษณ์ทุกรูปที่ลงในวารสารไม่มีความคมชัดพอจะนำมาเผยแพร่ซ้ำได้