วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อ่าน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (1) : คอลัมน์/บทความ/รายงาน (update 27-11-58)
นักเขียนอารมณ์ละเมียด 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้อง, ปีที่ 1 ฉบับพิเศษที่ 13, 2 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2515

สร้างบรรยากาศด้วยแมกไม้
บ้านและสวน'25 (บ้านและสวนฉบับพิเศษ) ประจำปี 2525

ห้องทำงาน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)
คอลัมน์ห้องทำงาน, สีสัน, ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มกราคม 2531 [อ่าน]

'รงค์ วงษ์สวรรค์ ในแคลิฟอร์เนียเหนือ / บรรพต วีระสัย
หนอนหนังสือ, มิถุนายน 2531 [อ่านบางส่วน]

วันนี้ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กินข้าวกับอะไร / พลุ้ย จุมโพ่
คอลัมน์กินอยู่หลับนอน, ฟ้า, ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2532

ปีเสยียวของพี่ปุ๊ 
คอลัมน์นอกประเด็น, มติชนรายวัน 20 พฤษภาคม 2535

บันทึกจากก้นครัวของบ้านโคนต้นไม้ริมคลอง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สมรม สทิงพระ
WRITER, ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ตุลาคม 2536

ก้มเก็บชีวิตจากงานเขียนของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สมรม สทิงพระ
WRITER, ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 กันยายน-ตุลาคม 2538

ก้มเก็บชีวิตจากงานเขียนของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สมรม สทิงพระ
WRITER, ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 มกราคม 2539

ด้วยหัวใจรักแด่พี่ปุ๊ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สุมิตรา จันทร์เงา
คอลัมน์บรรณาธิการบริหารพูด ด้วยรักและนับถือ, ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2539

ฉลอง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เมื่อ 28 ปีก่อนโน้น / อาจินต์ ปัญจพรรค์
คอลัมน์วาบความคิด, มติชนสุดสัปดาห์, มิถุนายน 2539 [อ่าน]ความรัก น้ำใจ น้ำมิตร ในมหกรรมชีวิต 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สุมิตรา จันทร์เงา
คอลัมน์บรรณาธิการพูด ด้วยรักและนับถือ, ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2539

Turn on, Tune in, Drop out ! 'รงค์ วงษ์สวรรค์ สำเริง เสียงเพรียกจากโป่งแยง เมื่อขลุ่ยกลับไปหากอไผ่ / สุมิตรา จันทร์เงา
ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2539

งาน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ สำเริง / อรสม สุทธิสาคร
สารคดี, ปีที่ 12 ฉบับที่ 136 มิถุนายน 2539

64 ปี มีครั้งเดียว 'รงค์ วงษ์สวรรค์ สำเริง
ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2539

รายงานคอนเสิร์ต 'รงค์ วงษ์สวรรค์ สำเริง
บันเทิงคดี, ปีที่ 8 ฉบับที่ 72 กรกฎาคม 2539

ปกหนังสือของศิลปินแห่งชาติ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / พนพนม วันสิงขร
คอลัมน์เปลือกอักขระผล, ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2539

'สวนทูนอิน' ปลายพู่กันสีน้ำ ผลงานของศิลปินหนุ่ม สุวัฒน์ อาวุธ
Hi-Class, ปีที่ 13 ฉบับที่ 152 ธันวาคม 2539

'รงค์ วงษ์สวรรค์ นักสร้างหรือทำลายภาษา / สัจภูมิ ละออ
คอลัมน์คนหนังสือ, จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2540

เยี่ยมบ้านกลางหุบเขาของนักเขียนผู้ยิ่งยง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ประทุมรัตน์ อิ่มคำ
Life & Home, ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 สิงหาคม 2541

อนุสาวรีย์คึกฤทธิ์ 'ผมสร้างเย้ยหยันเศรษฐี' / เอื้ออารี
จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่ 12 ฉบับที่ 3797 วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542

เยือนทูนอินหลังวันข่าวร้ายข่าวลือ / น้องใหม่ ลูกนายายอาม
ผู้จัดการรายวัน, วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 มกราคม 2543 [อ่าน]หนุ่มวัย 70 ปี ที่ชื่อ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ กับปณิธานเช็ดแว่น 'อาจารย์หม่อม'
อาทิตย์ทอดวง ผู้จัดการรายวัน, วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2545 [อ่าน]

อินทรีอมตะ
GM, ปีที่ 17 ฉบับที่ 265 สิงหาคม 2545

เยือนรังพญาอินทรี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ศิริรัตน์ ศรทัตต์
Life and Home, ปีที่ 9 ฉบับที่ 94 ตุลาคม 2545

...(ไม่มีชื่อเรื่อง)... / ะเด
คอลัมน์ main course, a day, ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 มกราคม 2547

เสวนาปริทรรศน์ 'พรมแดนแห่งความรู้' กับ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ภู เชียงดาว
จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่ 17 ฉบับที่ 5638 วันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547

"ทุศีลเล็กๆ น้อยๆ คือเสน่ห์" วลีเด็ดของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / เพ็ญ ภัคตะ
คอลัมน์โศลก สุนทรีย์ เมธี ชีวทัศน์, Hi-Class, ปีที่ 21 ฉบับที่ 230 มีนาคม-เมษายน 2547

'รงค์ วงษ์สวรรค์ แนะนำ "ใต้ถุนป่าคอนกรีท" พิมพ์ครั้งแรกหมื่นเล่ม / อาจินต์ ปัญจพรรค์
คอลัมน์กดเก็บ, จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, 11 เมษายน 2547

ปรัชแยงแห่งรักและใคร่ในหนังสือของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / บรรจบ สันติเสรี
PENTHOUSE, Vol.9 No.11 เมษายน 2547

'รงค์ วงษ์สวรรค์ Old Journalist Never Die / กรรณิกา เพชรแก้ว
มติชนรายวัน, 1 ธันวาคม 2547

'พรานบูรพ์' สนทนากับ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์
คอลัมน์กดเก็บ, จุดประกายวรรณกรรม กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่ 18 ฉบับที่ 6121 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2548

เยี่ยมบ้าน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ที่โป่งแยงแอ่งดอย
all magazine, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2550

สุมาลี / ศรีดาวเรือง
ฅ.คน, ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 (21), กรกฎาคม 2550

'ความทรงจำ' และเวลาอีก 5 ปี ของ 'พญาอินทรี' 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / เครือน้ำว้า
ขวัญเรือน, ปีที่ 39 ฉบับที่ 863 ปักษ์แรก พฤศจิกายน 2550

2 เล่มของ อาว์ 'รงค์ (เสเพลบอยชาวไร่+ผู้มียี่เกในหัวใจ) / มนูญ ทองนพรัตน์
คอลัมน์พิมพ์ครั้งที่ 1, a day ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 พฤษภาคม 2551'รงค์ วงษ์สวรรค์ กลับจากป่าคอนกรีต
มติชนรายวัน, ปีที่ 32 ฉบับที่ 11330 วันที่ 18 มีนาคม 2552 

ลดธง ลงครึ่งเสา คารวะ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ อมตะ แห่ง ศิลปะ
คอลัมน์วิภาคแห่งวิพากษ์, มติชนรายวัน, ปีที่ 32 ฉบับที่ 11332 วันที่ 20 มีนาคม 2552 

หรีดอักษราแห่งรักและอาลัย แด่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ พ่อมดแห่งภาษากวีมาดวิไลจากบ้านสวนทูนอิน / ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1492, 20-25 มีนาคม 2552

แด่พญาอินทรี / ขุนทอง อสุนี
มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1493, 27 มีนาคม-2 เมษายน 2552

อินทรีลับฟ้า / ณรงค์ จันทร์เรือง
คอลัมน์มิตรน้ำหมึก, มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1493, 27 มีนาคม-2 เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์
คอลัมน์วาบความคิด, มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1493, 27 มีนาคม-2 เมษายน 2552

ภาพยนตร์ในงานเขียนของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ / พล พะยาบ 
คอลัมน์อาทิตย์เธียเตอร์, มติชนรายวัน, 22 มีนาคม 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์-นักเขียนผู้รักต้นไม้ / ไพบูลย์ แพงเงิน
เทคโนโลยีชาวบ้าน, ปีที่ 21 ฉบับที่ 453 วันที่ 15 เมษายน 2552 

...(ไม่มีชื่อเรื่อง)... / อธิคม คุณาวุฒิ
คอลัมน์ editor's way, way, ฉบับที่ 24 เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) / วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
way, ฉบับที่ 24 เมษายน 2552

พยุง ตระวัน ร้องไห้ / วาด รวี
way, ฉบับที่ 24 เมษายน 2552

รำพึงลำพัง (หลังสมัยใหม่) ถึง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ปราบดา หยุ่น
way, ฉบับที่ 24 เมษายน 2552ไปดูใจครั้งสุดท้ายของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ / สุภี ปสุตนาวิน
ต่วย'ตูน, ปีที่ 38 เล่มที่ 16 ปักษ์หลัง เมษายน 2552

คารวะพญาอินทรี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สุริยฉัตร แก้วทอง
อักษรสาร, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เมษายน 2552

ใน 100 ปี มี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ คนเดียว / อาจินต์ ปัญจพรรค์
อักษรสาร, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ WAS HERE (HA-HA) / วชิรา
คอลัมน์ โพรง, HIP, vol.05 no.54 เมษายน 2552

มาช่วยกันตกแต่งป่า / ชลธิดา
คอลัมน์ Essay, HIP, vol.05 no.54 เมษายน 2552

...(ไม่มีชื่อเรื่อง)... / ทรงกลด บางยี่ขัน
คอลัมน์ wake up!, a day, ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 เมษายน 2552

ไว้อาลัย อาว์ 'รงค์ / มนูญ ทองนพรัตน์
คอลัมน์พิมพ์ครั้งที่ 1, a day, ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 เมษายน 2552

ยังมีคนอื่นอีกมาก แต่ไม่มีใครเหมือน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / นายกลม
ขวัญเรือน, ฉบับที่ 898 ปักษ์หลัง เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ (ปิด) ฉากชีวิตพญาอินทรีแห่งสวนทูนอิน / โป่งข่าม
คอลัมน์ A5/16 หน้ายก, ขวัญเรือน, ฉบับที่ 898 ปักษ์หลัง เมษายน 2552

สวนทูนอิน สวนบนดินรักแดดของพญาอินทรี 'รงค์ วงษ์สวรรค์
HOME & DECOR vol.21 no.251 เมษายน 2552ชาย ในวงเล็บ - หนุ่ม 77/28 / กลศ บุญทวี
ฅ.คน, ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เมษายน 2552

ดงดอกเลา - เงาแดด - และปีกนกสีสวย / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ
คอลัมน์ของฝากนัก(อยาก)เขียน, ฅ.คน, ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เมษายน 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ : ไม่มีคำว่าลาก่อน / จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
สีสัน, ปีที่ 20 ฉบับที่ 9, 2552

คิดแบบบุปผาชน
all magazine, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2552

แมวของพญาอินทรี
Cat magazine, พฤษภาคม-มิถุนายน 2552

จดหมายถึงมาดามวารินชำราบ / โดม วุฒิชัย
คอลัมน์ริมรั้วหัวใจ, ขวัญเรือน, ฉบับที่ 899 ปักษ์แรก พฤษภาคม 2552

พญาอินทรีแห่งวงวรรณกรรม ผู้เกิดก่อแรงบันดาลใจแก่นักเขียนใหม่ / โมน สวัสดิ์ศรี
ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 30 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม 2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ อินทรีสวนอักษร ติดปีกสู่สวรรค์
ปากไก่, 5 พฤษภาคม 2552

'ใต้สะดือ-' และความเป็นมนุษย์ของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์
มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1501 วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2552 

บนถนนนักเขียน / ณรงค์ จันทร์เรือง
คอลัมน์มิตรน้ำหมึก, มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1501 วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2552If You're Going to San Francisco (Be Sure to Wear Some Marijuana in Your Hair) 
B.A.D, ฉบับที่ 22/2552

'รงค์ วงษ์สวรรค์ ในเงาเวลาของเสเพลบอยชาวไร่ / อาทิตย์ ศรีจันทร์
Freeform Booklet 01, พฤศจิกายน 2552

บางเรื่องเล่าในเงาเวลาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Openbooks Review, No.1 summer 2009

IN THE MEMORY OF 'RONG WONG-SAVUN ผู้มี "นารี" ในหัวใจ / บรรจบ สันติเสรี
PENTHOUSE, Vol.16 No.8 มกราคม 2553

อำลาพญาอินทรี / ณรงค์ จันทร์เรือง
คอลัมน์มิตรน้ำหมึก, มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1535, 15-21 มกราคม 2553

แอ่วอีสาน ล่องใต้ ไปกับภาพถ่าย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / วรพจน์ พันธุ์พงศ์
Openbooks Review, No.2 winter 2009 - summer 2010

ทูนอิน : ผืนดินของพืชพรรณ ถิ่นสถานอาหารเมนูบ้านท้ายวัง
ฅ.คน, ฉบับที่ 71 กันยายน 2554

in memories of...'รงค์ วงษ์สวรรค์
คอลัมน์ Icon of Style, GM, ปีที่ 26 ฉบับที่ 401 ธันวาคม 2554 

'รงค์ วงษ์สวรรค์ 3 ปีแห่งความคิดถึง กับเรื่องราวที่สวนอักษร / ปารัณ เจียมจิตต์ตรง
คอลัมน์ Unexpected, แพรว ปีที่ 33 ฉบับที่ 780 25 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่เคยจากไป / พล พะยาบ
คอลัมน์ Rear Window, mars, เมษายน 2555

80 ปี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ โรแมนติกของป่าไม่เคยจาง / กรรณิกา เพชรแก้ว
WRITER, ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2555

'รงค์ วงษ์สวรรค์ กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพ
คอลัมน์ลายมือ, WRITER, ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 มกราคม 255682 ปี กับ 28 เรื่องของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ 
WRITER, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 พฤษภาคม 2556

หนังสืองานศพ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ 
คอลัมน์เบื้องหลังหนังสือ, WRITER, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 พฤษภาคม 2556

ใต้ถุนป่าคอนกรีต-'รงค์ วงษ์สวรรค์ / สนานจิตต์ บางสพาน
คอลัมน์โลกมายา, สยามดารา, วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556

จาก ''ใต้ถุนป่าคอนกรีต'' ถึง ''สวนทูนอิน'' 2 / สนานจิตต์ บางสพาน
คอลัมน์โลกมายา, สยามดารา, วันที่ 24 สิงหาคม 2556

'รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีย์แห่งสวนอักษร / ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
วารสารวัฒนธรรม, ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556

คิดถึง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ / วรพจน์ พันธุ์พงศ์
คอลัมน์ถนนสายหนึ่ง, GM, ปีที่ 27 ฉบับที่ 423 ตุลาคม 2556

THE SIAMESE GENTLEMAN / นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
ELLE MEN THAILAND, สิงหาคม 2557

บ่วงร้อยจิ้งหรีด / กิเลน ประลองเชิง
คอลัมน์ชักธงรบ, ไทยรัฐ, วันที่ 30 กันยายน 2557

กลอนประตูครัว / กิเลน ประลองเชิง
คอลัมน์ชักธงรบ, ไทยรัฐ, วันที่ 1 ตุลาคม 2557
**ช่วยกันเพิ่มเติมได้ครับ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อการค้นคว้าอ้างอิง บล็อกพญาอินทรีเป็นเพียงผู้รวบรวม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น