วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เรื่องสั้น : การกลับมาของไอ้ผอมกับไอ้ดำ
มันสองคนออกจากบ้าน
พร้อมกับอาวุธและอุปกรณ์ครบครัน
เพื่อทำสงครามกับความหิว
และ-ตามอุดมการณ์ของมัน...


ประวัติการพิมพ์

- ฟ้าเมืองไทย (เมษายน 2517)
- 23 เรื่องสั้น (2518)
- แกงส้มผักบุ้ง 22.00 น. และหลายเรื่องสั้นของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) (2521)
- ใกล้หมอ ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2522)
- สามเหลี่ยมในวงกลม (2529)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น