วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ก่อนจะมาเป็น...พูดกับบ้านพูดกับบ้าน
นิตยสาร ตกแต่ง
เริ่มปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2521พูดกับบ้าน
นิตยสาร ฟ้าเมืองไทย
เริ่มปีที่ 14 ฉบับที่ 695 วันที่ 15 กรกฎาคม 2525


งานเขียนชุด พูดกับบ้าน ตีพิมพ์ต่อเนื่องใน ฟ้าเมืองไทย ช่วงเดือนกรกฎาคม 2525 ถึงเดือนสิงหาคม 2526 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการเขียน พูดกับบ้าน เริ่มต้นก่อนหน้านั้นในนิตยสาร ตกแต่ง ฉบับปฐมฤกษ์ ปี 2521 แต่เขียนได้เพียง 3 ฉบับ และเนื้อหาช่วงหลังๆ หันไปพูดถึง ฮิวจ์ เฮ้ฟเน่อร์ โดยนำมาจากที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร วี.ไอ.พี. ปี 2515

พูดกับบ้าน ใน ฟ้าเมืองไทย จึงเป็นการรื้อฟื้นต้นฉบับเก่ามารีไรต์และเขียนต่อเนื่องให้จบขบวน

นั่นคือเป็นงานเขียนถึงบ้านและเพื่อนพ้องในอารมณ์ถวิลหา...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น