วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เรื่องสั้น : กลางคืนฤดูร้อนนิวยอร์ค

ประวัติการพิมพ์ (เท่าที่มีข้อมูล)

- 30 ปี คีตะเสวี 20 ปี คีตะวัฒน์ (2524)
- เฟื่องนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2525)
- The Quiet Storm ฉบับที่ 53 (2528)
- มาดเกี้ยว (2545)
- 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล (2552)


กลางคืนฤดูร้อนนิวยอร์ค เป็นเรื่องสั้นที่มี เพลงแจ๊ส เป็นแรงบันดาลใจ

'รงค์ วงษ์สวรรค์ เกริ่นนำเรื่องสั้นนี้คราวตีพิมพ์ในหนังสือ 30 ปี คีตะเสวี 20 ปี คีตะวัฒน์ ว่า

ไพบูลย์ ลีสุวัฒน์ เป็นเพื่อนที่รักและข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธความต้องการของเขา "คีตะวัฒน์ อายุครบ 20 ปี ขอต้นฉบับพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกได้ไหม?" เขาพูดทางโทรศัพท์ 
ความคิดของข้าพเจ้าทำงานทันที 
นี่เป็นโอกาสงดงามที่ข้าพเจ้าจะตอบแทน และให้คำตอบว่าผลลัพธ์ที่เขาสอนให้ฟังเพลงแจ๊สเมื่อเกือบ 20 ปี ก่อนนั้นเป็นอย่างไร? ข้าพเจ้าไม่สามารถพูดว่ารู้จักเพลงแจ๊สแค่ไหนเพียงไร? แต่ในงานเขียนข้าพเจ้าเขียนได้กว้างไกลจากการฟังเพลงแจ๊ส  หวังว่าผู้อ่านคงได้รับความเริงรมย์บ้าง...

หนังสือ มาดเกี้ยว ให้ข้อมูลว่า กลางคืนฤดูร้อนนิวยอร์ค เขียนขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2522 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น