วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

Collection : หนาวผู้หญิง
๐ พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มกราคม พ.ศ.2503 (ปกเขียว)

๐ พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา เมษายน พ.ศ.2503 (ปกชมพู)

๐ พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม พ.ศ.2551

๐ ผลงานเล่มแรกของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์

๐ พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 ห่างกันเพียง 3 เดือน ถือเป็นสถิติพิมพ์ซ้ำเร็วที่สุดอันดับ 3 ในทำเนียบหนังสือของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (ดู สถิติทั้งหมด)

๐ อย่างไรก็ดี ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ระบุข้อมูลการพิมพ์ของฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ผิดไปเป็น เมษายน พ.ศ.2504 (เรามีข้อมูลยืนยันว่าพิมพ์ในปี 2503)

๐ พิมพ์ครั้งที่ 2 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนคำนำชื่อ จากราชดำเนินมาวังบูรพา เพิ่มเติมจากคำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ที่ชื่อ เพรียวนม

๐ รวมงานเขียนจาก สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ตั้งแต่ พ.ศ.2499 - 2502 จาก สันติสุข รายสัปดาห์ พ.ศ.2499 และงานที่เขียนขึ้นใหม่

๐ รวมงานเขียนในนามปากกา 'รงค์ วงษ์สวรรค์ และ เพรา บรรโลมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น