วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

5 อันดับหนังสือของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ พิมพ์ซ้ำเร็วที่สุดอันดับ 1 ระยะห่าง 1 เดือน
ใต้ถุนป่าคอนกรีท ขบวนแรก
พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2
(พฤษภาคม 2511 - มิถุนายน 2511 / สนง.อาจินต์ ปัญจพรรค์) 


อันดับ 2 ระยะห่าง 2 เดือน
 นินทานายกรัฐมนตรี
พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2
(พฤษภาคม 2542 - กรกฎาคม 2542 / แพรวสำนักพิมพ์)

ยี่หวาไชน่าทาวน์
พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2
(พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2552 / สนพ.โอเพ่นบุ๊กส์)


อันดับ 3 ระยะห่าง 3 เดือน
หนาวผู้หญิง
พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2
(มกราคม 2503 - เมษายน 2503 / สนพ.ผดุงศึกษา)

กินหอมตอมม่วน
พิมพ์ครั้งที่ 2 และ 3
(มิถุนายน 2545 - กันยายน 2545 / สนพ.มติชน)


อันดับ 4 ระยะห่าง 4 เดือน
หงา คาราวาน เงา-สีสันของแดด
พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2
(มิถุนายน 2542 - ตุลาคม 2542 / สนพ.มติชน)


อันดับ 5 ระยะห่าง 9 เดือน
ขุนนางป่า
พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2
(มิถุนายน 2536 - มีนาคม 2537 / สนพ.มติชน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น