วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตราประทับ 'รงค์ วงษ์สวรรค์งาน Happy Book Day ของสำนักพิมพ์มติชน ประจำปี 2545 มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานประทับตรานักเขียนตามที่กำหนดลงในพาสปอร์ต เพื่อแลกของสมนาคุณกลับบ้าน 

'รงค์ วงษ์สวรรค์ คือ 1 ใน 28 ตราประทับนักเขียนในงานดังกล่าว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น