วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เรื่องสั้น : พยอมผู้ว้าเหว่ประวัติการพิมพ์ (เท่าที่มีข้อมูล)

- ฟ้าเมืองไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 251 (2517)
- ไม่นานเกินรอ พิมพ์ครั้งที่ 1 (2518)
- บูชาคุณแม่ นางพินิจภูวดล (2518)
- ใกล้หมอ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (2521)
- แกงส้มผักบุ้ง 22.00 น. และหลายเรื่องสั้นของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) (2521)
- ไม่นานเกินรอ พิมพ์ครั้งที่ 2 (2552)


หายากที่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนเรื่องสั้นโดยเล่าเรื่องตามขนบดั้งเดิมของ วรรณกรรมเพื่อชีวิต ซึ่งเรื่องสั้น พยอมผู้ว้าเหว่ คือตัวอย่างที่หายากนั้นในยุควรรณกรรมเพื่อชีวิตเบ่งบาน

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารฟ้าเมืองไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 251 วันที่ 10 มกราคม 2517 เกี่ยวกับม่ายลูกหนึ่งติดเหล้า-ยากจน หลังผัวขี้ขโมยโดนยิงตาย ตั้งใจว่าจะใช้ร่างกายหากินส่งเสียลูกให้ได้ดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น