วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ชีวิตจริง และความจริงของชีวิต 'รงค์ วงษ์สวรรค์




คัดจาก ชีวิตจริง และความจริงของชีวิต
'รงค์ วงษ์สวรรค์ นายภาษาแห่งสวนทูนอิน
โดย สัจภูมิ ละออ
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2536



"ชีวิตเรานี่มันลำบาก คนที่มองเรามาเหมือนคนละคน เราไม่บอกว่าเราทุกข์ ตัวละครเรากินเหล้ากันราคาแพง นั่งกินกันในร้านแพงๆ ตัวเราเองอาจจะกินข้าวแกงข้างถนน มันคนละคนกัน"

"เราต้องเข้าใจชีวิต"

"ต้องเขียนจากชีวิตจริง ชีวิตจริงคือเรื่องที่ได้จากตัวเอง ตัวเองเกิดมาอย่างไร เรียนหนังสือที่ไหน ผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดมาอย่างไร เพื่อนเป็นอย่างไร เก็บมาเขียนให้หมด นี่คือชีวิตจริง"

"อันดับสอง เราต้องเขียนความจริงของชีวิต...พยายามใคร่ครวญให้ดี จากชีวิตจริงมาสู่ความจริงของชีวิต"

"สิ่งเหล่านี้นายจะรู้ได้ จะคิดได้ เมื่อนายมีความชำนาญในการมีชีวิต นายจะต้องเติบโตมีความชำนาญในการที่จะเป็นคน"

"นักเขียนนี่ไม่มีใครมาสร้างมันได้ ไม่ใช่ปั้นหม้อปั้นโอ่งนี่หว่า มันต้องเป็นด้วยตนเอง ต้องฝึกฝน ต้องเข้าใจโลก ต้องเข้าใจปรัชญาชีวิต ต้องเข้าใจตรรกวิทยา ต้องเข้าใจหลายๆ อย่าง ไม่ใช่อยู่ๆ มาเป็น"








ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น