วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เรื่องสั้นในนิตยสารคุณ
เรื่องสั้น : กระถินกากเดนสงคราม
นิตยสารคุณ, ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 สิงหาคม 2522
เรื่องสั้น : สมจิต บาร์โดท์ ยังไม่เฉากลีบ
นิตยสารคุณ, ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กันยายน 2522

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น