วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรื่องสั้น : เรไรข้างซอกตึก"เรินคะ" หล่อนกระซิบ

"เราไปที่ไหนกันสักแห่ง..." ข้าพเจ้าใช้ถ้อยคำที่ถนัดมาก

เนื่องนุชไม่ตอบ เขย่งเท้าขึ้นจูบซอกคอข้าพเจ้าอีก แล้วหล่อนสะอื้น ข้าพเจ้าไม่เคยวางใจผู้หญิงสะอื้นมานานแล้ว หล่อนอาจจะเสียใจหรือดีใจ หรือหล่อนอาจจะเป็นอัมพาตไปทั้งสี่ห้องหัวใจแล้วก็ได้ แต่ข้าพเจ้าก็จูบหล่อนอยู่ดี อย่างติดใจปลายลิ้นและริมฝีปากที่มีชีวิตของหล่อน มีความสุขเหมือนยามแรกรัก เฝ้าพร่ำเพรียกกันอยู่กลางทุ่งหญ้า น้ำค้างพร่างพรม และอย่างกระหายหิวในหล่อน

.....


ประวัติการพิมพ์ (เท่าที่มีข้อมูล)

- สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ (2505)
- คืนรัก พิมพ์ครั้งที่ 1 (2505)
- มาดเกี้ยว (2545)
- 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล (2552)


ในหนังสือ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล ระบุว่า เรไรข้างซอกตึก ลงพิมพ์ครั้งแรกใน คืนรัก ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2505 (ข้อมูลหนังสือระบุเดือนธันวาคม 2505) ซึ่งอันที่จริงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

เนื่องจาก "คำนำ" โดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ในหนังสือ คืนรัก ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2505 แต่ เรไรข้างซอกตึก ที่ลงพิมพ์ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 ตรงกับฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2505 หมายความว่า สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ฉบับที่มี เรไรข้างซอกตึก ออกก่อนหนังสือ คืนรัก 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย

ดังนั้น เรื่องสั้น เรไรข้างซอกตึก จึงลงพิมพ์ครั้งแรกในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ก่อนที่ไม่กี่สัปดาห์ถัดมา เรไรข้างซอกตึก ใน คืนรัก ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 จะตามออกมาภายหลัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น