วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรื่องสั้น : คุณขา...ขอบุหรี่หนูสักมวนประวัติการพิมพ์ (เท่าที่มีข้อมูล)

- สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ (2501)
- หนาวผู้หญิง พิมพ์ครั้งที่ 1 (2503)
- หนาวผู้หญิง พิมพ์ครั้งที่ 2 (2503)
- ยิ้มในโรงแรม (2512)
- แมน (2520)
- หนาวผู้หญิง พิมพ์ครั้งที่ 3 (2551)


ผลงานทำนองนี้คงเรียกกันในวงการว่า เซไม-ฟิกชั่น อาร์ทิเคิ่ล หมายถึง ผสานโครงสร้างระหว่างความเป็นบทความกับลีลานวนิยาย โดยเจตนาเน้นการติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ ตัวละคร และความจริง เพื่อความกระตือรือร้นทั้งกับผู้เขียนและผู้อ่าน

คุณขา...ขอบุหรี่หนูสักมวน เป็นความจริงของกรุงเทพฯ พ.ศ.2501 เขียนในเดือนมิถุนายน นำลงพิมพ์หนแรกในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ยุครุ่งเรืองโดย ประหยัด ศ. นาคะนาท เป็นบรรณาธิการ

ผู้อ่านต้อนรับอย่างครุ่นคิด สงสัย และถอนใจรุนแรง หลังจากนั้นผู้เขียนได้ความขุ่นเคืองจากมือกฎหมายในเชิงกล่าวหาว่าประจานการทำงานบกพร่องต่อหน้าที่ และขณะเดียวกันโดนตามล่าจากขบวนการแมงดานานหลายเดือน เป็นรางวัลนำความจริงอันขมขื่นมาเปิดเผยบนกระดาษโดยภาระของนักเขียนและคนหนังสือพิมพ์! 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น