วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

อังคาร กัลยาณพงศ์ (13 กุมภาพันธ์ 2469 - 25 สิงหาคม 2555)


"...รูป สัมมาทิฐิ ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ คนผมยาวรุ่นแรกของกรุงเทพฯ รุ่นไล่เรียงกับ บุญถึง ฤทธิ์เกิด ไพบูลย์ สุวรรณกูฏ (ท่านกูด) รูปนี้เป็นของธนาคารละแวกบางขุนพรหม ป้องปากพูดกันว่าท่านอังคาร อนุชานอกอุทรของท่านจันทร์ (ม.จ.จันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี) รับเงินแบบจ้างเขียนเพียง 2 แสนบาทใน พ.ศ.2525 เวลานี้ผู้เชียวชาญจากสถาบันศิลปในอังกฤษและอเมริกาประเมินราคา 150 ล้านบาท
150,000,000 บาท เลขสวยแต่คงไม่สวยกว่าความล้ำค่าของผลงาน..."


จาก ราคาไม่ใช่ความแพงของศรัทธา โดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2541

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น