วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาพของเขา : หยุดลมชมใบภาพชุด หยุดลมชมใบ โดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์

จาก ชาวกรุง ปีที่ 17 เล่มที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2511ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น