วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

Collection : สนิมสร้อย


พิมพ์ครั้งแรก สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา มีนาคม พ.ศ.2504

พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แบ่งเป็น 3 เล่ม
  • สนิมสร้อย พฤษภาคม พ.ศ.2512
  • ฝันกลางวันในฤดูฝน สิงหาคม พ.ศ.2512
  • ลาก่อนกลางคืนยอดรัก พฤศจิกายน พ.ศ.2512


พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักหนังสือสายคำ พฤษภาคม พ.ศ.2529

พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์ฅนวรรณกรรม เมษายน พ.ศ.2534


พิมพ์ครั้งที่ 5 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2541

พิมพ์ครั้งที่ 6 แพรวสำนักพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2542

พิมพ์ครั้งที่ 7 แพรวสำนักพิมพ์ มกราคม พ.ศ.2545

พิมพ์ครั้งที่ 8 แพรวสำนักพิมพ์ กันยายน พ.ศ.2546
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น