วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

เพรา บรรโลม : ชื่อของผู้หญิงและนามปากกา


เพรา บรรโลม คืออีกหนึ่งนามปากกาในยุคเริ่มต้นของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์

มีที่มา-ที่ไป และใช้งานจริง โดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ได้รวบรวมเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นโดยใช้นามปากกาดังกล่าว เป็นงานเขียนชุดหนึ่งในหนังสือ หนาวผู้หญิง ผลงานเล่มแรกเมื่อ พ.ศ.2503 พร้อมกับขยายความถึงชื่อ เพรา บรรโลม ไว้ดังนี้

เป็นชื่อของผู้หญิงและนามปากกาของข้าพเจ้ามาครั้งหนึ่ง บัดนี้หล่อนได้จากไปแล้วทั้งรสรักและรสอารมณ์ด้วยการแต่งงาน และข้าพเจ้าก็ได้เลิกรานามนี้แล้ว ใคร่นำมาลงพิมพ์ไว้เตือนใจเท่านั้นบ้างก่อนจะลืม

นี่คือ 12 เรื่องสั้นภายใต้ชุด เพรา บรรโลม ในหนังสือ หนาวผู้หญิง

- คนไม่รักดี
- ครูจินดา
- ความขมขื่นอันชื่นใจ
- อรทัยคนดี
- มือ
- มือมีด
- ถ้าเมียๆ จะไม่.....
- รอยยิ้ม
- สุภาพบุรุษมือปืนรุ่นจิ๋ว
- เส้นขาดกลางเมือง
- ชายเฟือย
- สองเตียง

แต่ละเรื่องไม่ได้บอกข้อมูลการตีพิมพ์ครั้งแรก บอกเพียงวันเวลาที่เขียนขึ้นซึ่งอยู่ระหว่าง พ.ศ.2498-2502


นอกจากใน หนาวผู้หญิง แล้ว เพรา บรรโลม ยังปรากฏอยู่ในหนังสือ เรื่องสั้นสรรแล้วจากสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 3 (เรายังไม่มีหนังสือลำดับที่ 2) จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บรรณาคาร พ.ศ.2510 และ 2511 ตามลำดับ มี ประหยัด ศ.นาคะนาท เป็นผู้รวบรวม

ลำดับที่ 1 มีเรื่อง สุภาพบุรุษมือปืนรุ่นจิ๋ว ซึ่งรวมอยู่ใน หนาวผู้หญิง มาก่อน

ลำดับที่ 3 มีเรื่อง เด็กชายไม่มีชื่อ และ ซบดินและเบื้องหลังข่าว "ไอ้นั่น" เป็น 2 เรื่อง ที่ไม่ได้อยู่ใน หนาวผู้หญิง และน่าจะไม่เคยถูกนำมาตีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือเล่มใดอีก

เท่าที่อ้างอิงได้ขณะนี้จึงมีเรื่องสั้นทั้งสิ้น 14 เรื่อง ที่เขียนขึ้นภายใต้นามปากกา เพรา บรรโลม


หมายเหตุ : ถ้าดูจาก หนาวผู้หญิง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ.2551 อีก 3 เรื่องถัดจากเรื่อง สองเตียง ในชุด เพรา บรรโลม และเป็น 3 เรื่องสุดท้ายของหนังสือ ได้แก่ กลีบแก้ว, คลี่กิโมโน และ ช่วยกันส่งความสุขให้ "ลุงหมัน" และ "จำแลง" บ้าง

มีลักษณะการจัดพิมพ์ทั้งตำแหน่งและแบบตัวอักษรหัวเรื่องเหมือนร้อยเรียงอยู่ในชุด เพรา บรรโลม ด้วย แต่ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พ.ศ.2503 สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา ทั้ง 3 เรื่อง มีลักษณะการจัดพิมพ์ที่แตกต่างและดูแยกต่างหากจากชุด เพรา บรรโลม

เรื่องสั้นชุด เพรา บรรโลม ใน หนาวผู้หญิง จึงน่าจะมีเพียง 12 เรื่อง ดังกล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น