วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สามเหลี่ยมในวงกลม...อีกหนึ่ง rare item๐ พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์กอไผ่ มีนาคม พ.ศ.2529กล่าวได้ว่ารวมเรื่องสั้น สามเหลี่ยมในวงกลม อยู่อันดับต้นๆ ในทำเนียบ rare item ของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ 

rare item คือ "หายาก" เป็นที่ต้องการของนักสะสม บางคนอาจมองว่าพบเจอได้ยากกว่าปกแข็งของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ บางเล่มเสียอีก

ในเล่มไม่มีคำนำสำนักพิมพ์เล่าถึงที่มาที่ไปของการจัดพิมพ์ นอกจากคำโปรยโฆษณาบนปกหน้าว่า "นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่น 100 ปีเรื่องสั้นไทย" ซึ่ง 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ได้รับการประกาศเกียรติโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้ไม่นาน

การจัดพิมพ์จึงอาจเกิดขึ้นโดยเจตนาสอดรับกับการประกาศผลดังกล่าว

จุดที่ยืนยันได้ประการหนึ่งคือ รวมเรื่องสั้นชุดนี้ไม่ได้เป็นชุดงานเขียนที่มาจากแฟ้มต้นฉบับดั้งเดิมของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เนื่องจากเรื่องสั้นทั้ง 16 เรื่อง เคยผ่านการรวมเล่มมาแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ใน 23 เรื่องสั้น และ ไม่นานเกินรอ เสริมด้วย 2 เรื่องจาก แม่ม่ายบุษบง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1

อย่างไรก็ดี เมื่อเป็นเล่มหายากแล้วควรจะนำมาพิมพ์เผยแพร่ซ้ำอีกครั้งหรือไม่ สำหรับเราคิดว่าไม่จำเป็น

เหตุผลแรกที่กล่าวไว้แล้วคือ เพราะ สามเหลี่ยมในวงกลม ไม่ได้เป็นชุดงานเขียนที่มาจากแฟ้มต้นฉบับดั้งเดิมของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ดังนั้น ในปัจจุบันหากสำนักพิมพ์ใดจะพิมพ์เรื่องสั้นนอกเหนือจากรวมเรื่องสั้นจากแฟ้มต้นฉบับเล่มหลักๆ อย่าง 23 เรื่องสั้น ไม่นานเกินรอ มาดเกี้ยว และ ฝนเหล็ก--ไฟปืน '๓๕ แล้ว บรรณาธิการสามารถทำหน้าที่คัดสรรเองพร้อมกับให้ชื่อหนังสือใหม่ได้เลย เป็นเครดิตของบรรณาธิการและสำนักพิมพ์ด้วย แทนที่จะหยิบเล่มเก่าที่คนอื่นทำไว้มาพิมพ์ใหม่

อีกเหตุผลคือ เรื่องสั้น 16 เรื่อง ใน สามเหลี่ยมในวงกลม ซ้ำกับเรื่องสั้นใน ไม่นานเกินรอ และ มาดเกี้ยว ซึ่งมีฉบับพิมพ์ใหม่หมาดๆ รวมกันถึง 10 เรื่อง ถ้าพิมพ์ออกมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคงไม่คุ้มสำหรับผู้อ่านเท่าใดนัก

ดังนั้น ปล่อยให้เป็น rare item พิมพ์ครั้งแรกและครั้งเดียวไปก่อนดีกว่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น