วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งานจรในนิตยสาร (3)


งานจร = งานเขียนบทเดียวจบในฉบับ
ส่วนใหญ่ในฐานะนักเขียนรับเชิญเพียงครั้งเดียว
หรือเป็นครั้งคราวตามแต่โอกาส
ไม่ได้เขียนประจำต่อเนื่อง
หรือเป็นนักเขียนขาประจำของนิตยสารนั้นๆ
งานเขียน : 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) สัมภาษณ์ผู้หญิงชื่อน้อย คุณจะฝันเปียกถึงหล่อน หลังจากอ่านถึงบรรทัดสุดท้าย
นิตยสาร : หนุ่มสาว ฉบับมินิ 3, 15 ธันวาคม 2523 - 14 กุมภาพันธ์ 2524
ประวัติรวมเล่ม : -----


งานเขียน : ปฏิทิน 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)
นิตยสาร : แพรว ปีที่ 5 ฉบับที่ 118, 25 กรกฎาคม 2527
ประวัติรวมเล่ม : -----


งานเขียน : ไวน์สีกุหลาบในกลิ่นจำปี
นิตยสาร : WRITER ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 กันยายน 2537
ประวัติรวมเล่ม : ส่วนหนึ่งใน ขี่ม้าชมดอกไม้


งานเขียน : การเดินทางเป็นสายตาของนักเขียน
นิตยสาร : อ.ส.ท. ปีที่ 38 ฉบับ 12 กรกฎาคม 2541
ประวัติรวมเล่ม : ----- 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น