วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รวมคอลัมน์ # 6 : จาก 'ลลนา' ถึง 'กรวิก'
คอลัมน์ เมนูบ้านท้ายวัง
นิตยสาร ลลนา
ราว พ.ศ.2527 - 2534

*รวมเล่ม เมนูบ้านท้ายวัง และ เงาของเวลาคอลัมน์ ลมบาดหิน
นิตยสาร ลลนา
ราว พ.ศ.2534 - 2537

*ส่วนหนึ่งใน ลมบาดหินคอลัมน์ EATING OUT in เชียงใหม่(ใหม่)
นิตยสาร ลลนา
ราว พ.ศ.2537 - 2538

*ส่วนหนึ่งใน กินหอมตอมม่วน และ ลาภปาก
คอลัมน์ โภชนารมย์
นิตยสาร กรวิก
เริ่มฉบับปฐมฤกษ์ เมษายน พ.ศ.2538

*ส่วนหนึ่งใน กินหอมตอมม่วนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น