วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

จดหมายถึง เสถียร จันทิมาธร


ลงในคอลัมน์ ขอแสดงความนับถือ
มติชนสุดสัปดาห์
ฉบับประจำวันที่ 4-10 เมษายน 2543
เพื่อบอกถึงเหตุที่ไม่สามารถส่งต้นฉบับได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น