วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

ภาพของเขา : ลาวัณย์

จาก ชาวกรุง ปีที่ 12 เล่มที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2506
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น