วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

Collection : นินทานายกรัฐมนตรี- จัดพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์

- ถือเป็นงานรวมเล่มในยุคหลัง พ.ศ.2540 ที่มีการพิมพ์ซ้ำมากครั้งที่สุด โดยพิมพ์ซ้ำ 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี 8 เดือน *

- พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม พ.ศ.2542 พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน และครั้งที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2544

- จากครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 เนื้อหา-อาร์ตเวิร์ค ไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ เช่นเดียวกับปกหน้า-หลังซึ่งดูเหมือนๆ กัน นอกจากตัวเลขหลังคำว่า พิมพ์ครั้งที่...

- อย่างไรก็ตาม มีจุดแตกต่างเล็กๆ อยู่ที่...ชื่อหนังสือบนปกของฉบับพิมพ์ครั้งแรก คำว่า นายกรัฐมนตรี เป็นสีน้ำเงิน ขณะที่การพิมพ์ครั้งต่อๆ มาเปลี่ยนเป็นสีขาว
* สถิติพิมพ์ซ้ำเร็วที่สุดยังเป็นรอง ใต้ถุนป่าคอนกรีท ที่พิมพ์ซ้ำ 3 ครั้ง จากครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 ใช้เวลาเพียง 1 ปี 1 เดือน ยังไม่พูดถึงจำนวนพิมพ์ที่มากถึง 17,000 เล่ม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น