วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาพของเขา : ระเบียงภาพ พ.ศ.2504

















จาก ชาวกรุง ปีที่ 11 เล่มที่ 3, ธันวาคม พ.ศ.2504






ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น