วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาพของเขา (และ คุณชาย) : เสด็จฯเหนือภาพชุด เสด็จฯเหนือ โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช และ 'รงค์ วงษ์สวรรค์

ชาวกรุง ปีที่ 7 เล่มที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2501ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น