วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ภาพของเขา : ณ เวลาสายัณห์แห่งพิมายภาพชุด ณ เวลาสายัณห์แห่งพิมาย โดย 'รงค์ วงษ์สวรรค์

ชาวกรุง ปีที่ 18 เล่มที่ 5 กุมภาพันธ์ 2512

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น